Türk Anayasa Hukuku ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Derste işlenen konular nelerdir
  1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri – Cumhurbaşkanının Seçimi
  Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Demokratik Devlet, Atatürk Milliyetçiliği – Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
  Cumhuriyetin Nitelikleri: Laiklik, Sosyal Devlet – Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu
  Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti – Hükümetin Kuruluşu
  Olağan Dönem Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi – Hükümetin Görev ve Yetkileri
  Olağanüstü Dönem Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi – Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Bakanların Cezai Sorumluluğu
  vize
  Yasama: TBMM’nin Kuruluşu, Üyelerinin Hukuki Statüsü – Yasamanın Kuruluşu
  Yasama: TBMM’nin Çalışma Düzeni, Görev ve Yetkileri – Yasamanın Düzenleme Alanı
  Yürütme: Cumhurbaşkanı – Kanun Yapma Süreci
  Yürütme: Bakanlar Kurulu – Anayasa Konseyi
  Yargı: Yargının Kuruluşu, Temel İlkeleri – Anayasa yargısında öndenetim
  Yargı: Anayasa Yargısı – Anayasa yargısında itiraz yolu
 • Konu Başlıkları
  Anayasa yargısı tarihi
  Anayasa yargısı işlevi
  Anayasa Mahkemesi üye yapısı – görevleri
  İptal davası
  İtiraz yolu
  İptal davası ve itiraz yolu
  Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
  vize
  vize sorusunun çözümlenmesi
  Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
  Anayasa Mahkemesi karar çeşitleri
  Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
  Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
  Bireysel başvuru yolu
 • Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, ödev örnekleri, proje örnekleri, tez örnekleri ile ilgili sitemiz destek vermektedir.
Bu yazıyı okuyun:   Sermaye Piyasası ödev yapılır

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.