Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, ödev örnekleri, proje örnekleri, tez örnekleri ile ilgili sitemiz destek vermektedir.

Haftalık işlenen konular

 • 1) Sigorta Kavramının tanımı ve tarihsel gelişimi
  2) Türkiye’de sigortacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi
  3) Sigortanın Temel Prensipleri
  4) Sigorta Türleri
  5) Sigorta sektörü ile ilgili muhasebe kavramı, tanımı, önemi ve muhasebe fonksiyonları
  6) Sigorta ile ilgili muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
  7) Sigorta işlemleri muhasebesinin özellikleri ve teorisi.
  8) Ara sınav/Değerlendirme
  9) Sigorta işlemlerinde kullanılan başlıca belgeler
  10) Sigorta işlemlerinde kullanılan muhasebe defterleri
  11) Sigorta işlemlerinde kayıt düzeni
  12) Sigorta işlemlerinin vergisel boyutları
  13) Sigorta işlemlerine özgü hesap planı ve hesapların dönem içi-dönem sonu işleyişleri.
  14) Sigorta işlemlerine özgü hesap planı ve hesapların işleyişleri.
  15) Sigorta işlemlerine özgü hesap planı ve hesapların işleyişleri
  16) Yarıyıl sonu sınavı
Bu yazıyı okuyun:   Readings in Economics

Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 • Ödev yapılır
 • Proje hazırlanır
 • Tez yazılır
 • Makale yazılır
 • Sunum hazırlanır
 • Assignment
 • Çeviri yapılır
 • Sunum ödev hazırlama
 • Tez hazırlama
 • Tez düzenlemesi
 • Literatür taraması
 • Essay ödevi yapılır

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine destek verilir. İngilizce ödev, ingilizce tez, ingilizce proje, ingilizce sunum hazırlanır. Yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine katkı vermekteyiz.

 • Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev ödev yapılır
 • Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev proje yapılır
 • Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev tez hazırlanır
 • Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev makale yazılır
 • Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev ders notları
 • Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev sunum ödevi
 • Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev yüksek lisans

 

Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.