[metaslider id=1153]

Sanat tarihi ödevi ve projelerinizde yardımcı oluyoruz Sanat tarihi ödev ve projelerinizde hem makale yazımında hem de görsellerle destekleyerek yardımcı oluyoruz. Sanat tarihiyle ilgili mimari bir yapının tanıtımı, yapıların mimari özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmak istiyorsanız iletişime geçiniz

Sanat tarihi ödevi ve projelerinizde yardımcı oluyoruz

 

Dersin amacı:
Sanat Tarihi’nin ne demek olduğu ve Sanat Tarihi’nde kullanılan mesleki kavram ve terimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçeriği:

Sanat Tarihi’nin mesleki dili, temel kavram ve terimleri anlatılacaktır. Sanat Tarihi’nde kullanılan mimari, resim, el sanatları ve Hıristiyanlık Sanatı’nda kullanılan özel terimler, yapı ögeleri, kullanılan malzeme ve teknikler, yapı grupları örneklerle öğretilmektedir. Bu terimlerle ilgili örnekler üzerinde detaylı olarak durulmaktadır.

 • Dersle ilgili kaynakça tanıtımı yapılarak dersin amaç ve içeriği
 • Sanat Tarihi ile ilgili genel kavram ve terminolojinin görseller
 • Mimari yapı türlerinin (cami, medrese, kilise, türbe, han vb.)
 • Mimari yapı bölümlerine ilişkin terimler ile mimari yapıların ögeleri, örtü sistemi ve geçiş unsurları
 • Kullanılan yapı malzemesi ve tekniklerle ilgili terimleri
 • Mimarlık ile ilgili terimlerin (plan, kesit, rölöve, restitüsyon, restorasyon vb.)
 • Mimari ve küçük sanatlarda kullanılan süsleme motifleri
 • Kilise mimarisi ile ilgili yapı türlerinin, yapı bölümlerinin ve yapı ögeleri
 • Hıristiyan tasvir sanatında kullanılan kavram ve terimleri
 • Hıristiyan mimarisi ve küçük sanatlarında kullanılan süsleme motifleri
 • Küçük sanatlarda (halı, minyatür vb.) kullanılan terimleri
 • Sanatın tanımının yapılarak türlerinin ve Sanat Tarihi’
 • Taşınmaz kültür varlıklarının yapı türleri
 • Taşınır kültür varlıklarının türlerine göre gruplanması