Pazarlama ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, ödev örnekleri, proje örnekleri, tez örnekleri ile ilgili sitemiz destek vermektedir.

 • Pazarlama dokumanları

 • Pazarlama araştırmaları ile ilgili dokumanlara göz atabilirsiniz tıklayın

 • Örnek pazarlama tezi indirin 

 • Pazarlama ödev ile ilgili örnek inceleyin

 • Pazarlama ile ilgili araştırma tıklayın

 • Pazarlama ile ilgili birçok dokuman inceleyin

 • Pazarlama dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev desteği verilir
  Proje hazırlanır
  Tez yazılır
  Makale yazılır
  Sunum hazırlanır
  Assignment
  Çeviri yapılır
  Sunum ödev hazırlama
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

 

 • İngilizce Pazarlama ödev yapılır
  Pazarlama proje yapılır
  Pazarlama tez hazırlanır
  Pazarlama makale yazılır
  Pazarlama ödev ders notları
  Pazarlama sunum ödevi
  İngilizce Pazarlama yüksek lisans
 • Pazarlama Ödev konuları
 • Pazar Bölümlemesi
  Pazar Bölümleme Seviyeleri
  Bölüm (segment) Pazarlama
  Niş (niche) Pazarlama
  Yerel (local) Pazarlama tez hazırlama
  Bireysel Müşteri Pazarlaması ödev hazırlama
  Pazar Bölümleme Modelleri
  Homojen tercihler
  Dağınık tercihler pazarlama tez konusu
  Kümelenmiş tercihler
  Pazar Bölümleme Süreci
  Pazar Bölümlemesinin Etkinliği tez hazırlama
  Tüketici ve Endüstriyel Pazarların Bölümlenmesi
  X Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla)
  Tüketici Pazarlarının Bölümlendirilmesi
  Bölge ya da Coğrafya Temeline Göre
  Bölümlendirme pazarlama proje konusu
  Demografik Özellikler Temelinde
  Bölümlendirme ödev hazırlama
  Psikografik Bölümlendirme
  Ürün Temeline Göre Bölümlendirme tez hazırlama
  Endüstriyel Pazarların Bölümlendirilmesi
  Bölge ya da Coğrafya Esasına Göre Bölümlendirme
  Örgüt Tipi
  Müşteri Büyüklüğü
  Ürün Kullanımı pazarlama ödev
  Geleneksel Pazar Bölümlemesinin Yetersizliği
  Farklı Amaçlar İçin Farklı Bölümleme
  İşlemsel Veriler ve Pazar Bölümlemesi tez hazırlama
  Uluslararası Pazar Bölümlemesi
  Örnek Olay L’Oreal’ın Hindistan’da Yaptığı Pazar Bölümlemesi
  Örnek Olay Web Kullanıcılarının Pazar Bölümlemesi
  HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA
  Hedef Pazar Seçimi
  Pazar Bölümünün Çekiciliği
  Pazar Bölümlerinin Firmaya Uygunluğu
  Hedef Pazara Ulaşma Stratejileri
  Farklılaştırılmamış ve Farklılaştırılmış Pazarlama
  Farklılaştırılmış Pazarlamanın Dezavantajları
  Hedef Pazar Seçim ve Değerlendirme Kriterleri
  Hedef Pazar Seçim Kriterleri
  Hedef Pazar Seçiminde Dikkate Alınması
  Gereken Diğer Konular tez hazırlama
  Hedef Pazar Seçiminde Etik
  Bölümler Arası İlişki ve Üstün Bölümler
  Bölüm Bölüm İşgal Planları
  Bölümler Arası İşbirliği
  Sinerji ödev hazırlama
  Ana yeterlilik pazarlama tez örnekleri
  Stratejik Hedefler tez hazırlama
  Konumlandırma
  Konumlandırmanın Tanım ve Kavramı
  Konumlandırmada Alternatif Stratejiler
  Konumlandırmada Başarı Kuralları tez hazırlama
  Konumlandırma Hataları
  Konumlandırma İçin Özel Araçlar
  Semantik Ölçekler
  Müşteri Değer Haritaları
  Algılama Haritaları ve Çok Boyutlu Ölçekleme
  Konumlandırma İfadeleri
  Örnek Olay L’Oreal’in Hindistan’da Hedef Pazar Seçim ve Konumlandırması
  Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla)
  İÇERİK MARKALAŞTIRMASI
  Marka ve İçerik Markalaştırması Tanımı
  İçerik Markalaştırmasının Önemi
  İçerik Markalaştırmasının Gelişimi
  İçerik Markalaştırmada Başarılı Örnekler
  İçerik Markalaştırmada Endüstriyel Ürünler
  Tek ve Çok Aşamalı İçerik Markalaştırma ödev hazırlama
  İçerik Markalaştırma Stratejisini Uygulama İlkeleri
  İçerik Markalaştırma Sürecinde Aşamalar
  Ortak Markalaştırma ve İçerik Markalaştırma İlişkisi
  İçerik Markalaştırma Yönünden Endüstriyel Müşteriler
  İçerik Markalaştırmanın Faydaları ve Riskleri
  Örnek Olay Intel Inside – Başarılı Bir İçerik Markalaştırma Uygulaması
  ULUSLARARASI PAZARLAMA AÇISINDAN
  POLİTİK RİSK ve YÖNETİMİ
  Politik Çevre proje hazırlama
  Politik Çevrenin Temel Bileşenleri
  Ana Ülke (Kendi Ülkesi) Politik Çevresi
  Ev Sahibi Ülkenin Politik Çevresi
  Politik Risk Kavramı pazarlama ödev
  Politik Riskin Tanımı
  Politik Risk Türleri
  Politik Riskin Kaynakları tez hazırlama
  Politik Risk Veya Ülke Riskinin Analizi
  Politik Risk Değerlendirmesi
  Politik Riskin Ölçülmesi
  Politik Riskin Yönetimi ödev hazırlama
  Örnek Olay AON Sigorta Şirketinin Politik Risk Yönetimi
  ÜRÜN KATEGORİLERİNİN YÖNETİMİ
  Kategori Yönetiminin Tanımı
  Kategori Yönetiminin Taraflara Sağladığı Yararlar
  Kategori Yönetiminde Üretici ve Perakendecinin Değişen Rolleri
  Kategori Yönetimi İş Süreci Eylemleri proje hazırlama
  Hedef Pazarın İhtiyaçlarına Uygun Kategori Tanımlaması
  Kategoriye Perakendecinin Stratejisini Destekleyecek Bir Rol Verilmesi
  Fırsatları Belirlemek İçin Kategoriyi Değerlendirmek
  Performans Hedefi Belirlemede Kategori Puan
  Kartları (Scorecard) ve Gelişmeleri Ölçme pazarlama ödev konusu
  XIV Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla)
  Kategori İçin Bir Pazarlama Stratejisi Oluşturma
  Kategori Çeşitlendirmesi, Fiyatlandırma, Promosyon,
  Merchandising Ve Tedarik Zinciri Yönetimi İçin
  Taktiklerin Seçilmesi
  Planın Uygulanması proje hazırlama
  Kategori Performansını Düzenli Olarak İnceleme ve
  İhtiyaç Durumunda Düzenlemeler Yapma
  Örnek Olay Mehmet Ballıbaba’nın Kategori Yönetim Anlayışı
  Örnek Olay Cem Rodoslu ve Hatice Güçlü’ye göre Kategori
  Yöneticilerinin Değişen Rolleri
  TURQUALITY-ULUSLARARASI MARKA
  OLUŞTURMA SÜRECİ
  Turquality Programının Yasal Dayanağı, Amacı ve
  Organizasyonu ödev hazırlama
  Turquality Programı Nedir?
  Turquality Programı Organizasyonu
  Turquality Programı Kapsamında Desteklenecek Faaliyetler
  İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi
  Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi
  Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan
  Şirketlerin Desteklenmesi proje hazırlama
  Turquality Programının Desteklenmesi
  Turquality Programı Destek Kapsamına Alınma
  İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması
  Şirketlerin Marka Destek Programı Kapsamına Alınması
  Şirketlerin Turquality Destek Programı Kapsamına Alınması
  / Sayılı Tebliğ: Destek Kapsamında Bulunan
  Şirket ve Birliklerin Destek Kapsamına Alınması
  Turquality’nin Yönetici Geliştirme Etkinlikleri
  Örnek Olay Öztiryakiler Firmasının Turquality Yolculuğu
  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ,
  VERİ MADENCİLİĞİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ
  Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) Nedir?
  Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amacı Nedir?
  Müşteri İlişkileri Yönetiminin Doğuş ve Gelişimi
  Müşteri İlişkileri Yönetim Projelerine Başlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?
  MİY’nin Aşamaları Nelerdir?
  Başarılı Bir MİY Projesi Hangi Özellikleri Taşımalıdır?
  MİY Projelerinde Teknolojinin Yeri Nedir?
  MİY Projelerinde Bilgi Teknolojileri Biriminin Rolü Nedir?
  MİY’nin Sunduğu Başlıca Fırsatlar Nelerdir?
  XVI Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla)
  MİY Projeleri İle İlgili Risk Etkenleri Nelerdir?
  Şirketlerde MİY Projelerini Kim Yürütür?
  MİY Çeşitleri ödev hazırlama
  Operasyonel MİY pazarlama ödev
  Kampanya yönetimi proje hazırlama
  Pazarlama otomasyonu
  Satış gücü otomasyonu
  Analitik MİY
  Satış Bilgisi (MİY)
  İşbirlikçi MİY
  Coğrafik MİY pazarlama tez konusu
  MİY’de Uygulanacak Stratejiler
  MİY Uygulamalarının Başarısı
  Örnek Olay Veri Madenciliği ve Portföy Yönetimi
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  İŞ PLANI VE PAZARLAMA PLANI
  HAZIRLAMA REHBERİ
  İş Planı ve Pazarlama Planı Arasındaki Fark ve İlişkiler
  İş Planı proje hazırlama
  Pazarlama Planı
  İş Planı ile Pazarlama Planı Bağımlılığı
  Güncelleme
  Dikkat Edilecek Hususlar
  İçindekiler XVII
  İş Planı Hazırlanması
  Bir İş Planına Niçin İhtiyaç Duyarız?
  Bir İş Planı Yazmak
  Kapak Sayfası
  İçindekiler
  Yönetici Özeti
  Finansal İhtiyaç Önerisi
  Şirket Tanımı
  Endüstri Analizi proje hazırlama
  Ürünler ve Servisler
  Pazar Analizi
  Yönetim ve Organizasyon
  Operasyonel Plan
  Finansal Plan ve Projeksiyonlar
  Destekleyici Belgeler
  Pazarlama Planı Hazırlanması
  Pazarlama Planlaması Nedir?
  Pazarlama Planı Nedir?
  Pazarlama Planı Hazırlama Modeli
  Yönetici Özeti
  İş Tanımı ödev hazırlama
  Durum Analizi
  Şirket Analizi
  Müşteri Analizi proje hazırlama
  Rakip Analizi
  Makro Çevre Analizi (PEST)
  SWOT Analizi
  Pazar Bölümlemesi
  XVIII Güncel Pazarlama Konuları (Örnek Olaylarla)
  Alternatif Pazarlama Stratejileri
  Pazarlama Stratejisi Seçmek proje hazırlama
  Kısa ve Uzun Dönem İçin Projeksiyonlar
  Sonuç
  Örnek Olay Coca-Cola’nın Pazarlama Planı
Bu yazıyı okuyun:   Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi ödev yapılır

 

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.