[metaslider id=1153]

Pazarlama Araştırması ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

Pazarlama Araştırması dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 • Ödev desteği verilir
 • Proje hazırlanır
 • Tez yazılır
 • Makale yazılır
 • Sunum hazırlanır
 • Assignment
 • Çeviri yapılır
 • Sunum ödev hazırlama
 • Tez hazırlama
 • Tez düzenlemesi
 • Literatür taraması
 • Essay ödevi yapılır
 • Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI konuları

 • Pazarlama araştırması süreci
 • Pazarlama probleminin belirlenmesi
 • Araştırma dizaynları
 • Veri kaynakları
 • Örnekleme
 • Veri toplama yöntemleri ve araçları
 • Ölçme ve ölçekleme
 • Verilerin analizi ve yorumu
 • Araştırma raporunun hazırlanması

Pazarlama Araştırmalarının İçeriği, Önemi, Uygulanması Ve Faydaları, Çeşitli Karar Modelleri Ve Karar Analizleri, Uygulamada Kullanılan İstatistiki Teknikler, Birinci Ve İkincil Verilerden Hareketle Kullanılan Teknikler, Toplanan Bilgi Ve Verilerin Analizleri, Örnek Olaylar, Araştırmalar, Vak’a Çalışmaları.