Para ve Banka ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, ödev örnekleri, proje örnekleri, tez örnekleri ile ilgili sitemiz destek vermektedir.

Derste işlenen konular nelerdir

 • Hafta
  Finansal piyasaların işlevi ve yapısı.
  Paranın anlamı ve fonksiyonları.
  Faiz oranlarının ölçülmesi.
  Faiz oranlarının davranışı.
  Faiz oranlarının risk yapısı.
  Faiz oranlarının vade yapısı.
  Ara sınav
  Hisse Senedi Piyasası ve Etkin Piyasalar Hipotezi.
  Banka Bilançosu.
  Banka Yönetiminin Genel İlkeleri.
  Kredi Riski ve Faiz Oranı Riskinin Yönetimi.
  Çoklu Mevduat Yaratımı ve Para Arzı Süreci.
  Para Arzının Belirleyicileri.
  Döviz Piyasası, Uzun Dönemde Döviz Kurları, Kısa Dönemde Döviz Kurları.
  Final Sınavı
  Bütünleme Sınav
 • Para ve Finansal Sistem
  Para ve Paranın Fonksiyonları
  Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi
  Finansal Kurumlar
  Finansal Piyasalar
  Finansal Sistemin İktisadi Analizi
  Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi
  Para Arzının Belirlenmesi
  Para Piyasasında Denge
  Para Politikası
  Para Aktarım Mekanizması
  Merkez Bankası Bağımsızlığı
  Para Politikası Rejimleri
  PAra Politikasının Amaçları ve Araçları
 • Para Ekonomisine Giriş ve Paranın Tanımı SorunuPara Standartları ve Osmanlı Para Sistemi
  Bankaların Kaydi Para Yaratma Süreci
  Para Arzının Belirlenmesi
  Merkez Bankacılığı
  Para Politikası Araçları
  Para Politikasının Yürütülmesi
  Para Talebi Teorileri
  Para ve Enflasyon
  Para Politikası Teorisi
  Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi
  Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi
  Türk Bankacılık Sektörünün Organizasyonel Yapısı
  Türk Bankacılık Sisteminin Mali Yapısı ve Temel Sorunları
 • Para ve Banka dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev desteği verilir
  Proje hazırlanır
  Tez yazılır
  Makale yazılır
  Sunum hazırlanır
  Assignment
  Çeviri yapılır
  Sunum ödev hazırlama
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi
Bu yazıyı okuyun:   Yaratıcı Yazarlık ödev yapılır

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine destek verilir. İngilizce ödev, ingilizce tez, ingilizce proje, ingilizce sunum hazırlanır. Yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine katkı vermekteyiz.

 • Para ve Banka ödev yapılır
  Para ve Banka proje yapılır
  Para ve Banka tez hazırlanır
  Para ve Banka makale yazılır
  Para ve Banka ders notları
  Para ve Banka sunum ödevi
  Para ve Banka yüksek lisans
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.