Para Teorisi ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Para Teorisi dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 • Ödev
 • Proje
 • Makale
 • Sunum
 • Assignment
 • Çeviri yapılır
 • Sunum
 • Tez hazırlama
 • Düzenlemesi
 • Literatür taraması
 • Essay
 • Tez yazım kılavuzuna göre düzenleme
 • Ders İçeriği

Ders konuları:

 • Giriş ve kavramsal arka plan: Para nedir Paranın işlevleri ve farklı görüşler
 • Parasal tartışmalara ilişkin kavramlar ve varsayımlar
 • Para arzı ve para talebi nedir Para Talebi Teorilerine giriş
 • Klasik Miktar Teorisi (I. Fisher ve Cambridge tipi)
 • Likidite Tercihi Teorisi
 • Modern Miktar Teorisi
 • Portföy Dengesi Yaklaşımı
 • Para arzı teorisi ve çarpan analizi, paranın içselliği-dışsallığı tartışmaları
 • Faiz teorileri ve faiz oranlarının ekonomideki rolü
 • Parasal aktarım mekanizmaları
 • Merkez Bankası amaç-araç ilişkisi
 • Kur sistemleri, uluslararası sermaye hareketleri ve para-maliye politikalarının etkinliği tartışmaları
Bu yazıyı okuyun:   İktisat Felsefesi

Dersin Amacı: Ekonominin işleyişinde paranın öneminin ve parasal iktisadın temellerinin oluşmasına katkı sağlayan iktisat okullarının paraya ilişkin görüşlerini açıklamak; parasal olgu ve gelişmeleri, parasal gelişmelerin olası ekonomik etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmek.

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.