[metaslider id=1153]

Maliye Teorisi ödev yapılır, Maliye bölümü öğrencilerine ve maliye içerikli ders alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ödev danışmanlığı, proje danışmanlığı ve tez danışmanlığı yapmaktayız. Ödevim var, projem var, tez hazırlatmak istiyorum diyen öğrencilere danışmanlık desteği verilir.

Derste işlenen konular

 • Kamu ekonomisinin özellikleri,
 • kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri,
 • üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması,
 • kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğü ve ekonomideki etkileri (üretim, istihdam, fiyatlar genel düzeyi) kamu harcama türleri,
 • kamu harcamalarının artışı ile ilgili teoriler,
 • kamusal finansman,
 • kamu gelirleri türleri,
 • verginin unsurları (konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olay, vergi tarifesi, vergi matrahı, vergi tarifesi, istisna ve muafiyetlikler),
 • vergileme süreci (verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili) vergi çeşitleriyle vergi ile ilgili başka kavramlar (vergi yükü, vergi yansıması, vergiden kaçınma) üzerinde durulmaktadır.
 • Teorik
 • Kamu Gelirleri: Vergiler, Harçlar, Resimler, Fonlar, Şerefiyeler
 • Kamu Gelirleri: Parafiskal Gelirler, Mali Tekeller, Zorunlu Boçlar
 • Vergilemeye Giriş: Vergilemenin Amaçları, Vergilemenin Temel Unsurları
 • Vergileme İlkeleri: İktisadi ve Mali Vergileme İlkeleri
 • Vergileme İlkeleri: Adalet ve Etkinlik İlkeleri
 • Vergi Yansıması ve Yerleşmesi
 • Vergi Yansıması ve Yerleşmesi
 • Çalışma Haftası
 • Ara Sınav
 • Vergileme Türleri: Dar tabanlı, Geniş tabanlı, Şahsi, Gayri şahsi, Ad-valorem, Spesifik Vergiler
 • Vergileme Türleri: Dar tabanlı, Geniş tabanlı, Şahsi, Gayri şahsi, Ad-valorem, Spesifik Vergiler
 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi
 • Servet Vergilemesi
 • Tüketim (Satış) Vergilemesi: Özel Tüketim ve Katma Değer Vergisi
 • Kamu Bütçesi Kavramı ve Temel Özellikleri: Bütçenin Fonksiyonları (İşlevleri) ve İlkeleri
 • Türkiye’de Bütçe Süreci
 • Final Sınavı