Maliye Politikası ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Derste işlenen Haftalık Konular
  Maliye Politikasının Ortaya Çıkışı, İktisat Politikası Amaç – Araçları
  İktisadi Yaklaşımlarda Maliye Politikası (Klasik İktisatçılar ve Keynesyen İktisadi Düşünce)
  İktisadi Yaklaşımlarda Maliye Politikası (Monetarizm, Rasyonel Beklentiler,Yapısalcılar)
  İktisadi Yaklaşımlarda Maliye Politikası (Arz Yönlü İktisat,Kamu Tercihi Teorisi)
  Ekonomik Konjonktür ve Maliye Politikası
  Maliye Politikasının İstikrar Sağlamadaki Rolü
  Maliye Politikasında Kullanılan Yöntemler
  Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası I
  Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası II
  Deflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
  Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
  Maliye Politikası ve Ekonomik Büyüme
  İktisadi Kalkınmanın Finansmanında Maliye Politikası
  Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Sorunları
 • Kamu hizmetleri,harcamaları ve vergilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar
  Kamu ekonomisi-piyasa ekonomsi,kamu kesimi-özel kesim
  Kamu harcamaları ve vergiler başta olmak üzere kamu gelirleri analizi
  Kamu kesimi genel dengesindeki değişimlerin ekonominin genel dengesi içerisindeki makro büyüklüklere etkisi
  Kamu kesimi genel dengesi ve makro değişkenler
  Kaynakların piyasa ekonomisinden çekilmesi,kamu kesimi araçlarının kaynak dağılımına etkisi
  Kamu ekonomisi araçlarının toplam talep ve fiyatlar genel düzeyine etkileri
  Kamu kesimi ve toplam tasaruflar,yatırımlar ve üretim faktörleri arzına etkileri
  Fonksiyonel gelir dağılımı ve kamu kesimi araçlarının gelir dağılımını etkilemesi
  Maliyepolitikası: kavram,zaman içersinde gelişimi ,amaç,hedef ve araçları
  Durgunluğu giderici maliye politikası ve etkinliği
  Enflasyonu giderici maliye politikası ve etkinliği
  İstikrar sağlayıcı maliye politikalarının etkinsizlik koşulları ve arz yönlü maliye politikası
Bu yazıyı okuyun:   Hemşirelik ödevi yapılır

 

 • Maliye Politikası ödev yapılır
  Maliye Politikası proje yapılır
  Maliye Politikası tez hazırlanır
  Maliye Politikası makale yazılır
  Maliye Politikası ders notları
  Maliye Politikası sunum ödevi
  Maliye Politikası yüksek lisans

 

Maliye Politikası
})
WhatsApp'tan bize yazın.