[metaslider id=1153]

Mali Hukuk ödev yapılır

Bölümde işlenen dersler

 • Anayasal Vergilendirme İlkeleri
 • Araştırma Yöntemleri
 • Avrupa Birliği Vergi Hukuku
 • Bütçe Hukuku
 • Bütçe Uygulamaları
 • Bütçe ve Demokrasi
 • Defter ve Belge Düzeni
 • Dış Ticarette Vergiler ve Mali Yükümlülükler
 • Elektronik Ticarette Vergilendirme
 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 • Gelirin Vergilendirilmesi
 • Gümrük Vergisi
 • Harcamalar ve İşlemler Üzerinden Alınan Vergiler
 • İşletmelerde Vergi Denetimi
 • İşletmelerde Vergi Planlaması
 • Kamu Harcama Hukuku
 • Mükellefin Hak ve Ödevleri
 • Sermaye Piyasasında Vergilendirme
 • Sermaye Şirketlerinde Vergilendirme
 • Teşvik Hukuku
 • Türk Vergi Hukuku’nun Avrupa Birliği Vergi Hukuku’na Uyumu
 • Türk Vergi Tarihi
 • Vergi Denetim Hukuku
 • Vergi İcra Hukuku
 • Vergi İdaresinin Örgütsel Yapısı
 • Vergi Politikası
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi Tarihi
 • Vergi Teorisi
 • Vergi Teorisi ve Politikası
 • Vergi Yargılaması Hukuku
 • Vergilendirme İşlemleri
 • Vergilendirmenin Anayasal Çerçevesi
 • Yerel Yönetim Vergileri

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.