[metaslider id=1153]

Lojistik ve Finansman Yönetimi ödev yapılır

Derste işlenen konular

 • Ağ Akışları ve Optimizasyon
 • İleri Finansman Yönetimi
 • Lojistikteki Uygulamalarıyla Benzetim
 • Yüksek Lisans Semineri
 • Yönlendirilmiş Araştırma
 • Yüksek Lisans Tezi
 • Finansal Risk Analizi ve Türevler
 • Yatırım Analizi ve Portföy Teorisi
 • Ağ Endüstrilerine ait Ekonomik Modeller
 • Tedarik Zinciri Uygulamalarıyla Stokastik Programlama
 • Yönetim için Kantitatif Karar Verme Analizi ve Performans Ölçüm Teknikleri
 • Stratejik Maliyet Yönetimi
 • Çok Ölçütlü Karar Verme ve Lojistikteki Uygulamaları
 • Entegre Lojistik ve Tedarik Zinciri Sistemleri
 • İşlemler Yönetimi
 • Tedarik Lojistiği
 • Lojistikte Ağ Tasarımı
 • Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Çözüm Yöntemleri
 • Zeki Taşımacılık ve Lojistik Sistemler
Yazıyı paylaşabilir misiniz?
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrShare on Reddit