Home » Ödev (Page 3)

Category Archives: Ödev

bilim kurgu hikaye yazdırmak istiyorum diyyorsanız

 

Bilim kurgu hikaye yazdırmak istiyorum diyyorsanız  türkçe ya da ingilizce  olarak yazıyoruz.  iletişime geçiniz

ramazan

05358748872 whatsapp

footprint_s@yahoo.com

Yüksek Lisans Tez Merkezi

Yüksek lisans öğrencilerine tez yazmada, tez konusu bulmada ve tez düzenlemesinde yardımcı olmaktayız.

Yüksek Lisans öğrencileri hem çalışıp hem de tez yazmada ciddi sorun yaşarlar. Bu yüzden tez yazan yüksek lisans öğrencilerine tez yazma hizmeti sunmaktayız. Tez yazımında, deneyimli ekibimiz tez çalışmasına başlamadan önce detaylı bilgi alır ve bu şekilde tez yazımına başlar. Belirli aralıklarda yaptığı çalışmayı öğrenciye yollar, öğrenci de tez danışmanına gösterir bu şekilde tez yazımında ilerleme sağlanır.

Yüksek Lisans tez merkezi olarak sizlerle çalışmak isteriz.

iletisim-300x106

Türkiye Tez Merkezi

Türkiye Tez merkezi olan sitemizde verdiğimiz hizmetlerden siz de faydalanabilirsiniz. Verdiğimiz hizmetleri, ödev, proje, soru ve tez olarak adlandırabiliriz.

Tez yazımı deneyim ve bilgi birikimi gerektirir. Tez yazımı öncesi nelerin yapılması gerektiği ve sonrası aşamaları pratik bir şekilde yerine getirme ve tüm bu çalışmaları zamanında yetiştirme önemlidir.

Türkiye Tez merkezi olarak tezinizi bize yazdırmak vereceğiniz en isabetli bir karar olacaktır. Çünkü, kısa sürede tezinizi yazıp size iade ediyoruz.

Tez merkezi olarak sizi uyarmak istediğimiz konu şudur: Deneyimi olmayan kişilere asla güvenmeyin ve tezinizi teslim etmeyin. Verdiğiniz ücret kadar düzenlemesine de ücret ödemek zorunda kalırsınız.

 

Tezinizi yazdırmada sorun yaşamak istemiyorsanız, bizi arayın size yardımcı olalım.

 

iletisim-300x106

Tez merkezi

Tez merkezi olarak hizmet vermeye başlayan universiteodev öğrencilerden gelen büyük ilgi karşısında yoluna devam etmektedir. Türkiye’de tez merkezi denince sitemizin akla gelmesi tesadüf değildir. Birçok öğrenciye gerek ödev gerek proje gerekse tez yazmada destek veren sitemiz sizden gelen talep doğrultusunda çalışmalarını daha da yogunlaştırmıştır.

 

Tez merkezimizde verdiğimiz hizmetler

Ödev, proje, soru, tez hazırlığı, tez araması, tez konusu belirleme, tez liretatür taraması, tez yazımı , tez düzenlemesi hizmetlerini verir.

 

Tez merkezimizi arayın, size de destek verelim

iletisim-300x106

Blog yazısı yazılır

Kitap, roman, hikaye üzerine Blog yazısı  yazdırmak istiyorum diyyorsanız

iletişime geçebilirsiniz

 

 

staj dosyası hazırlanır

 

yapan üniversite öğrencileri için yazma hizmeti veriyoruz. Staj yapma zorunluluğu bulunan bölüm öğrencileri staj yaptıktan sonra staj defterini doldurmaları gerekiyor. Birçok öğrenci staj dosyasını yazmada ciddi sorun yaşar. Bu aşamada, staj dosyasını yazdırmak isteyen öğrencilere yardımcı oluyoruz. Staj defterini yazdırmada tarafımıza gelen öğrencilerin bölümleri ağırlıklı olarak mühendislik öğrencileridir, endüstri, bilgisayar, makine, çevre , işletme ve diğer mühendislik bölümleridir. yazarken dikkat edilmesi gereken kullar vardır. Bunun yanında, her üniversite staj dosyasının nasıl doldurulacağını yayınlar ve biz de üniversitenizin istediği normlara göre staj defterini düzenliyoruz

 

endüstri staj dosyası yazılır

endüstri stajı
turizm staj dosyası
endüstri staj örneği
endüstri staj raporu
network staj dosyası
inşaat staj dosyası

staj dosyası örnekleri
muhasebe staj dosyası
staj dosyası doldurma
staj dosyası nasıl doldurulur
staj dosyası hazırlama
staj dosyası bilgisayar bölümü
staj dosyası bilişim teknolojileri
bilgisayar staj dosyası

staj dosyası staj defteri nasıl yazılır
bilgisayar staj dosyası nasıl yazılır
staj dosyası nasıl yazılır
staj banka staj defteri nasıl yazılır
staj defteri nasıl yapılır
staj defterine neler yazılır
staj defteri nasıl hazırlanır
bankacılık staj dosyası hazırlama
elektrik staj dosyası hazırlanır

endüstri staj dosyası yazılır

endüstri stajı
turizm staj dosyası
endüstri staj örneği
endüstri staj raporu
network staj dosyası
inşaat staj dosyası

staj dosyası örnekleri
muhasebe staj dosyası
staj dosyası doldurma
staj dosyası nasıl doldurulur
staj dosyası hazırlama
staj dosyası bilgisayar bölümü
staj dosyası bilişim teknolojileri
bilgisayar staj dosyası

staj dosyası staj defteri nasıl yazılır
bilgisayar staj dosyası nasıl yazılır
staj dosyası nasıl yazılır
staj banka staj defteri nasıl yazılır
staj defteri nasıl yapılır
staj defterine neler yazılır
staj defteri nasıl hazırlanır
bankacılık staj dosyası hazırlama
elektrik staj dosyası

 

matlab ödev ve projelerinde yardımcı olunur

 

 

Matlab kursu Ödev ve proje Yapılır

MATLAB kursu verilir.
MATLAB kullanımı ile ödevlere yardım edilir.
MATLAB kullanımı ile lisans, master ve doktora tezinde yardım edilir.

Matlab’de matrisler ve matematik işlemleri
Matlab’de temel programlama
M-File M-Function kavramları
Matlab’de Sayısal ve Analitik Hesaplamalar
Matlab’de veri alış verişi
Matlab’de sunum gücü yüksek grafikler hazırlama
Ek Konuların İçerikleri
Matlab ile Sayısal Analiz (Nümerik Analiz)
Matlab ile İstatistik ve Finansal Uygulamalar
Matlab ile Sinyal İşleme
Matlab ile Görüntü İşleme
Matlab ile Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks)

EVİEWS SPSS STATA Ekonometrik ve İstatistiki Analiz Raporlama Hazırlanır

 

 

ODTÜ ekonometri mezunuyum. İstatistiksel analiz ve raporlama çalışmalarım oldu. Ekonometride zaman serisi ve mikro ekonometride çalışmalarım var. SPSS, Eviews ve STATA’da analizler ve raporlamaları yapılır.

Anket hazırlama/geliştirme
– Gözlem, deney, anket yoluyla toplanan verilerin analize hazırlanması
– Örnekleme tekniğinin seçimi,
– Örneklem hesaplama
– Veri girişi ve verilerin düzenlenmesi
– Uygun analiz tekniğinin seçimi
– Veri Analizi,
– Geçerlik ve güvenirlik analizi
– Betimsel istatistikler (Merkezi eğilim, dağılma, yayılma)
– Parametrik uyum testleri (normal dağılım, homojenlik, dağılım uygunluk testi)
– Faktör Analizi
– Bağımsızlık ölçümleri (Ki-Kare, Pearson korelasyon, Lambda, Gamma, Spearman, kontenjans katsayısı, …..)
– Bağımsız ölçümleri karşılaştırma (bağımsız örneklem t testi, One Way Anova, Two Way Anova, …..)
– Bağımlı ölçümlerde karşılaştırma (Bağımlı örneklem t testi, Tekrarlı Ölçümler için Anova, …..)
– Çok değişkenli istatistikler (Lojistik Regresyon, Diskriminant, Kümeleme, ….)

Veri analiziyle elde edilen bulguları word/excel tablolarına dönüştürme,

- Tez/makale amacına uygun olarak bulguları yorumlama,

- Sonuçları raporlama
– Basit ve çoklu regresyon analizi
-T, F Testleri
– Varyans analizi
– Yapısal kırılma testleri
– Kukla Değişken
– Otokorelasyon Testleri
– Değişen Varyans Testleri
– Zaman Serisi ve diğer tüm tesler yorumları ile birlikte teslim edilir.
– Logit, multinominal logit, probit, gompit

 

 

 

Dökümanlarınızı on parmak yazıyoruz

 

10 yılı aşkın bir süredir tez, ödev, seminer ve dizgi
yazılımı yapmaktayım. Her türlü sorunuzu çekinmeden sorup
iletebilirsiniz.Word belgesinde hazırlanmış çalışmaların sayfa düzenlenmesi, tez formatına uygun düzenlemesi yapılır.  Not: İl dışından (Ankara hariç) gönderiler için sadece kargo gönderileri alınacaktır.Hizmetlerimiz:Tez, Ödev, Seminer, Uzmanlık Tezi, Doktora Tezi, PowerPoint Sunumları, Kitap, Dizgi, ÇıktıYazım Dilleri:Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Osmanlıca (Transkripsiyonlu Hali) Türkçe, Matematiksel İşlemler (Lütfen Fiyat Sorunuz) Kullanılan Programlar:Word, Excell, PowerPoint.Çıktı Türleri:Word, Excell, PowerPoint, Microsoft Uygulamaları, Renkli ve Asetat ÇıktılarıHizmet Yeri:Yukarıda bahsedilen hizmetler Ankara ili ile sınırlıdır.Not :√ Müşteri tarafından istenen herhangi bir konuda tez, ödev veya seminer hazırlama hizmetimiz maalesef yoktur. Sadece yazılması için hazırlanan yazı ve içerikleri tez formatında hazırlayarak teslim etmekteyiz.

Tercih Nedenleriniz:

√ Bu zaman sürecinde edinilen, kazanılan bilgi ve tecrübesiyle,

√ Alınan işlerin zamanında teslim edilmesiyle,

√ Gerek işçilik, gerekse malzeme konusunda kaliteye her zaman dikkat edilmesiyle,

√ Fiyat konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesiyle,

√ Bütün müşterilerimize aynı hizmet kalitesini götürme gayretimizle,Tercihinizde etkili olacağına inandığım noktalar…Teknik Bilgiler (Yazım):Hazırlanan tez, ödev, seminer vs. gibi çalışmalarda aşağıdaki standartlar kullanılmaktadır.

√ Sayfa Boşlukları

√Font

√ Punto Büyüklüğü

√ Satır Arası::::Üst, Alt 2,5 cm, Sol 2,5 cm, Sağ 2,5 cmTimes New Roman12 punto 1,5 aralık şeklindedir.

 

dökümanı gördükten sonra fiyatı size iletiyoruz

 

footprint_s@yahoo.com

535 874 8872

ramazan

 

 

İSTATİSTİKSEL ANALİZLER ile ilgili yardım almak istiyorsanız

 

Lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık öğrencilerinin tez ve
projelerinde,makale çalışmalarında, istatistik alanından yararlanmak
durumunda olan kişilerin çalışmalarında çeşitli konularda  verilerin kodlanması,Anketlerin istatistiksel ve biyoistatistiksel analizleri ,verilerin analizi, raporlama ve sunu aşamaları, analiz yorumları gibi istatistik programlarıyla (SPSS,Minitab) İSTATİSTİKSEL ANALİZLER  yapılır. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması, grafiklerin hazırlanması (pasta ve sütungrafikleri), Güvenilirlik Analizi,  tabloların hazırlanması (Frekans tabloları,Çapraz tablolar crosstabs,ortalama, varyans  ),  hipotez testlerinin yapılması, güven aralıklarının bulunması,   Ki-kare Testleri ,  Normal Dağılım Testleri ,    Bağımlı-bağımsız  t testleri ,  varyans  analizlerinin yapılması,  Tek Yönlü Varyans ,    Çoklu Varyans Analizi ,    Kovaryans Analizi ,    Korelasyon Analizi , regresyon,   korelasyon analizlerini uygulanması,   çok değişkenli istatistiksel teknikler, parametrik olmayan istatistiksel teknikler, Faktör Analizi ,  Kümeleme Analizi ,  Çok Değişkenli Normal Dağılım Testleri ,    Çok Değişkenli Varyans ,  Uyum İyiliği Testleri gibi analizlerde uzman kadromuzla destek vermekteyiz.

 

ramazan
535 874 8872
footprint_s@yahoo.com