Nanoteknoloji ödev yapılır

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

İktisadi Analiz ödev yapılır

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Kitap Sanatları ödev yapılır

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

İstanbul Müzeleri ödev yapılır

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Öngörü Teknikleri ödev yapılır

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

History of Turkish Politics ödev yapılır

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Bilgi Teknolojileri ödev yapılır

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Kamu Diplomasisi ödev yapılır

[metaslider id=1153]

 • Konular
  Tanışma ve ders içeriklerinin sunumu
  Terimler ve kavramların çalışılması (uluslarası ilişkiler, halkla ilişkiiler, lobiciilik, dış politika, yeni medya-yen diploması- kamu diplomasisi vb)
  Genel bir yakın dünya siyasi tarihi değerlendirmesi. Türkiye`nın yakın tarih dış politilkasının ve geleneklerinin değerlendirilmesi
  Halkla ilişkiler ve siyaset ilişkisi Lobicilik nedir ve kısa tarihi.
  Türkiye`nin kamu alanında yaptığı lobicilik faaliyetleri
  Sözde Ermeni soykırımı konusu ve Türkiye`nin lobicilik faaliyetlerinin değerlendirilmesi.
  Bugün gelinen noktada bu ve benzer konularda halkla ilişkiler teorilerinin ve stratejilerinin uygulanma yöntemleri
  Özel sektörün kamuya yönelik lobicilik faaliyetleri(tütün sektörü ve sağlık sektörü alanlarında örnek çalışma dosyaları)
  LObicilik ve genel etik kurallara uymak
  Lobicilik ve Türkiye`de bunu yönlendiren kurumlar (Kamu, GO`lar ve NGO`lar)
  Halkla İlişkiler alanında en başarılı lobiciik faaliyetlerine örnekler
  Gelecekte lobicilik ve lobicilik yöntemleri
  Gelecekte halkla ilişkilerin kamu ve özel sektörde özellikle tanıtım ve lobicilik alanlarında oynayacakalrı rol
  Konuk konuşmacı
 • KONULAR
  Giriş-Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi
  Ulus-Devlet ve Ulusal Çıkar
  Kamu Diplomasisi I
  Kamu Diplomasisi II
  Kamu Diplomasisinin Araç ve Yöntemleri (Kuramsal Çerçeve)
  Kamu Diplomasisinin Araç ve Yöntemleri (uygulamalar)
  Ara Sınav
  Kültür Diplomasisi
  Yabancı Kamu Diplomasisi Faaliyetleri- Tanıma ve Karşı Koyma
  Yabancı Kamu Diplomasisi Yapılanmalarına Örnekler – USIA, British Council ve Goethe-Institut
  Geçmişte ve Günümüz Türkiye’sinde Kamu Diplomasisi
  Türk Kamu Diplomasisinin Özel Alanları: Sözde “Ermeni Soykırımı” İddiaları, Kıbrıs Meselesi ve Türkiye-AB İlişkileri
  Türkiye’de Nasıl Bir Kamu Diplomasisi Örgütlenmesi gereklidir?
  Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisinin Geleceği
 • Diplomasi ve kamu diplomasisi kavramları
  Kamu diplomasisinin doğuşu ve gelişimi
  Kamu diplomasisi uygulamaları
  Türkiye´de Kamu Diplomasisi, Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu
  Kamu Diplomasisinin Tasarımına Yönelik Öneriler
  Kamu Diplomasisi Gelişimi ve etkileri
  Vize
  Lobicilik kavramı
  Lobiciliğin tartışması
  Lobiciliğin amaçları
  Lobicilik yöntemleri
  Türkiye’de ve dünyada lobicilik faaliyetleri
  Türkiye’de ve dünyada lobicilik faaliyetleri
  Genel değerlendirme
 • Geleneksel Diplomasi
  Kamu Diplomasisin Tanımı
  Kamu Diplomasisin Geleneksel Diplomasiden Farkları
  Kamu Diplomasisinin Uluslararası İlişkilerde Artan Önemi 1
  Kamu Diplomasisinin Uluslararası İlişkilerde Artan Önemi 2
  Türkiye’de Kamu Diplomasisinin Kurumsallaşması
  Türkiye’de Kamu Diplomasisi Uygulamaları

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Diplomacy ödev yapılır

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.