[metaslider id=1153]

Kamu Maliyesi ödev yapılır

Derste işlenen konular

 • Kamu ekonomisinin özellikleri ve pazar ekonomisinden farklılıkları; kamu maliyesinin gelişimi ve bölümlenmesi.
 • Kamu gelirlerinin çeşitleri ve sınıflandırılması. Verginin tarihi gelişimi.
 • Vergiyi açıklayan kuramlar; vergilendirme ilkeleri; verginin unsurları; vergilendirme süreci.
 • Vergi sistemleri ve vergilerin sınıflandırılması.
 • Türk Vergi Sisteminde yer alanvergiler; gelir üzerinden alınan vergiler.
 • Servet üzerinden alınan vergiler; harcamalar üzerinden alınan vergiler.
 • Harcamalar üzerinden alınan vergilerin çeşitleri, katma değer vergisinin çeşitleri ve özellikleri, özel tüketim vergisi.
 • Gider vergilerinin ekonomik etkileri; vergi yükü kavramı ve verginin yansıması, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı.
 • Kamu borçları, borçlanma çeşitleri, borçlanma koşulları.
 • Kamu borçlarının sona ermesi ve borç yönetimi; kamu harcamaları ve sınıflandırılması; kamu harcamalarına kuramsal yaklaşımlar; kamu harcamalarının artışı.
 • Kamu harcamalarının sınırı veekonomik etkileri, yasal çerçeve.
 • Bütçe kavramı ve ilkeleri; bütçenin tarihi gelişimi; bütçenin işlevleri ve çeşitleri.
 • Bütçe süreci: Bütçenin hazırlanması; Bütçenin uygulanması ve denetimi (Sayıştay); Hazine işlemleri; Anayasal kurallar
 • İhaleleri Kanunu çerçevesindekamu sözleşmelerine uygulanacak kurallar.

Genel Sınav

Kamu Maliyesi ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.