[metaslider id=1153]

Kamu Maliyesi ödev yapılır

Derste işlenen konular

 • Kamu ekonomisinin özellikleri ve pazar ekonomisinden farklılıkları; kamu maliyesinin gelişimi ve bölümlenmesi.
 • Kamu gelirlerinin çeşitleri ve sınıflandırılması. Verginin tarihi gelişimi.
 • Vergiyi açıklayan kuramlar; vergilendirme ilkeleri; verginin unsurları; vergilendirme süreci.
 • Vergi sistemleri ve vergilerin sınıflandırılması.
 • Türk Vergi Sisteminde yer alanvergiler; gelir üzerinden alınan vergiler.
 • Servet üzerinden alınan vergiler; harcamalar üzerinden alınan vergiler.
 • Harcamalar üzerinden alınan vergilerin çeşitleri, katma değer vergisinin çeşitleri ve özellikleri, özel tüketim vergisi.
 • Gider vergilerinin ekonomik etkileri; vergi yükü kavramı ve verginin yansıması, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı.
 • Kamu borçları, borçlanma çeşitleri, borçlanma koşulları.
 • Kamu borçlarının sona ermesi ve borç yönetimi; kamu harcamaları ve sınıflandırılması; kamu harcamalarına kuramsal yaklaşımlar; kamu harcamalarının artışı.
 • Kamu harcamalarının sınırı veekonomik etkileri, yasal çerçeve.
 • Bütçe kavramı ve ilkeleri; bütçenin tarihi gelişimi; bütçenin işlevleri ve çeşitleri.
 • Bütçe süreci: Bütçenin hazırlanması; Bütçenin uygulanması ve denetimi (Sayıştay); Hazine işlemleri; Anayasal kurallar
 • İhaleleri Kanunu çerçevesindekamu sözleşmelerine uygulanacak kurallar.

Genel Sınav

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.