[metaslider id=1153]

Dersin Amacı :

Bu dersin işlenmesindeki temel amaç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine giriş niteliğinde bir iktisat formasyonu oluşturmaya çalışmaktır. Ders iki yarıyılı kapsadığından birinci yarıyılda iktisadın mikro unsurları ve buna bağlı kavramlar ve konular aktarılmaktadır.
Dersin İçeriği :

Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın temel kavramları, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa düzenlemeleri, faktör piyasaları, Gelir Dağılımı Politikası konuları işlenmektedir.

 • Öğrencinin Ön Hazırlığı
  Temel Kavramlar ve Fiyat Teorisine Giriş
  Talep ve Arz
  Kısmi Piyasa Dengesi, Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler
  Esneklik uygulamaları ve Tüketici Teorisi
  Fayda (Kardinal Yaklaşım),Fayda (Ordinal Yaklaşım)
  Tüketici Dengesi, Üretici Teorisi ve Üretim Fonksiyonu
  Optimal Faktör Bileşimi, Maliyet Analizi ve Fiyat Teorisi
  Ara Sınav Haftası
  Kar maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasası ve Aksak Rekabet Piyasası
  Monopol, Monopson, Çift Monopol, Monopollü Rekabet ve Oligopol
  Üretim Faktörleri Fiyat Analizi ve Üretim Faktör Fiyatlaması
  Emek ve Ücret; Toprak ve Rant
  Sermaye ve Faiz; Girişim ve Kar
  Gelir Dağılımı, Kentleşme ve Çevre Ekonomisi
  Tekrar
  Final Haftası
İktisada Giriş ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.