hukuka girisHukuka Giriş ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

Hukuka giriş dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

Hukuka Giriş ödev yapılır

 • Derste işlenen konular, ders müfredatı
 • Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk Düzeni – Güncel hukuki tartışma Hukuk Felsefesinin Önemi – Pozitif hukuk, ideal hukuk ayrımı
 • Yaptırım Kavramı ve Türleri – Güncel hukuki tartışma – Doğal Hukuk Doktrini Ortaçağ Feslefesi ve Thomas
 • Aquinas’ın Hukuk ve Devlet Anlayışı
 • Hukukun Kaynakları ve Asli Kaynak Olarak Yazılı Hukuk Kuralları Klasik Yunan Felsefesi ve Aristotales’in
 • Hukuk ve Devlet Anlayışı
 • Yazılı Hukuk Kurallarının Sınıflandırması – Hiyerarşik Sınıflandırma ve Uygulanması Bakımından
 • Sınıflandırma
 • Hukuk Sistemleri – Özel Hukuk, Kamu Hukuku Ayrımı ve Yargı Sistemine Yansıması Hukuk Felsefesinde Adalet Anlayışı
 • İspat Yükü ve Karine Kavramı – Hukukta Yorum Hukuk Felsefesinde Adalet Anlayışı
 • Ara Sınav Hukuk Felsefesinde Adalet Anlayışı – Güncel Hukuki Tartışma
 • Ara Sınva Gözden Geçirme – Hak Kavramı, Hakların Türleri
 • Hakkın Kazanılması ve Kaybedilmesi – Hakkın Konusu – Güncel Hukuki Tartışma Rönesans Felsefesi
 • Özel Hukuk Dalları – Kişiler Hukuku Rönesans Felsefesi
 • Özel Hukuk Dalları – Borçlar Hukuku
 • Özel Hukuk Dalları – Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku Modern Felsefik Hukuk Yakşalımları
 • Kamu Hukuku Dalları – Anayasal Kavram Tartışmaları Modern Felsefik Hukuk Yakşalımları
 • Kamu Hukuku Dalları – İdare Hukuku, Ceza Hukuku
 • Sunum – Güncel Hukuki Tartışma
 • Sunum – Güncel Hukuki Tartışma