• Üniversite ödev merkezi
    Üniversite ödev merkezi

Hızlı ve Hatasız Profesyonel Tez, Proje, Araştırma Ödevi, Dönem Ödevi Yazılır

Tezinizle ilgili araştırmalar için ilgili kaynaklardan (kütüphane, üniversiteler kütüphaneleri, üniversite kitapları, akademik yayınlar, yerli ve yabancı kaynaklar, vb.) veriler toparlanır. Daha sonra teze uygun outline ve varsa uygulama içeriği hazırlanıp başvuru sahibine gönderilir. Başvuru sahibinin onayının ardından içeriğe başlanır. Yorum ve sonuçlarla ilgili bölümler oluşturulur. Tez yazım (dizgi) safhasına getirilip verilen tez formatına uygun olarak yazımı yapılır. Son olarak içeriğe zengin kaynakça da eklenerek gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra tez hazır olarak teslim edilir. Ayrıca tez, jüriden onaylanıp yayınlanana kadar takibi yapılır.

 

iletisim-300x106

 

Bu yazıyı lütfen paylaşır mısınız?
Share