Girişimcilik ve Küçük İşletmeler ödev yapılır, lisans, master, yüksek lisans, tezsiz proje alanlarında destek isteyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

Derste işlenen konular

 • Giriş Introduction
 • Küçük İşletmelerin Tanımlanması ve Genel Bilgiler What is a Small Business?
 • Küçük İşletme Nasıl Kurulur? How to start up a small business?
 • İş Planı Nasıl Hazırlanır? How to prepare a business plan?
 • Küçük İşletmelerde Finansman Finance in small business
 • Küçük İşletmelerde Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi Management and HRM in small businesses
 • Küçük İşletmelerde Devamlılık Sustainability in small businesses
 • Küçük İşletmelerin Karşılaştığı Riskler ve Fırsatlar Risks and Opportunities faced by small businesses
 • Küçük İşletmeler ve Küreselleşme Small businesses and globalism
 • Küçük İşletmeler ve Teknolojik Gelişim Small businesses and technological advancement
 • Girişimcilik Entrepreneurship
 • Girişimci kimdir? How is an entrepreneur?
 • Girişimcilik Becerilerini Geliştirmek Improving entreprenerial skills
 • Girişimcilik ve Küreselleşme Entrepreneurship and globalism
 • Dönemin gözden geçirilmesi
 • Dönemin gözden geçirilmesi

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.