İngilizce Hukuk Dili

İngilizce Hukuk Dili ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Haftalık konular
  Temel İngilizce Terminoloji (1)
  Temel İngilizce Terminoloji (2)
  Örnek Yazışma Metni İnceleme (1)
  Örnek Yazışma Metni İnceleme (2)
  İngilizce Mütalaa Metni İnceleme (1)
  İngilizce Mütalaa Metni İnceleme (2)
  Tercüme Çalışması (1)
  VİZE
  İngilizce Sözleşme İnceleme (1)
  İngilizce Sözleşme İnceleme (2)
  İngilizce Sözleşme İnceleme (3)
  İngilizce Rapor İnceleme (1)
  İngilizce Rapor İnceleme (2)
  Tercüme Çalışması (2)

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 

Bitirme ödev yapılır

Bitirme ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 • Örnek dokumanlar

 • Bitirme tezi sunum nasıl yapılır örnek inceleyin

 • Bitirme ödev nasıl yapılır geniş arşiv için tıklayın

 • Örnek bitirme tezi inceleyin 

 • Bitirme dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

 

 • Bitirme ödev yapılır
  Bitirme proje yapılır
  Bitirme tez hazırlanır
  Bitirme makale yazılır
  Bitirme ders notları
  Bitirme sunum ödevi
  Bitirme yüksek lisans

 

Banka Hukuku ödev yapılır

Banka Hukuku ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.
 • Banka Hukuku dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

 

Genel Kamu Hukuku ödev yapılır

Genel Kamu Hukuku ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.
 • Genel Kamu Hukuku dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

 

İktisadi Düşünce Tarihi

İktisadi Düşünce Tarihi ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Haftalık Ders Programı
  Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  1. Hafta Giriş: Dersin uygulanışına ve içeriğine toplu bakış
  2. Hafta Metodolojik Sorunlu-Konular
  3. Hafta Klasik Dönem Öncesi Düşünce (Merkantilist ve Fizyogratik Bakış Açıları)
  4. Hafta Klasik İktisadi Düşünce -1
  5. Hafta Klasik İktisadi Düşünce -2
  6. Hafta Marksçı İktisadi Düşünce
  7. Hafta Neo-Klasik İktisadi Düşünce
  8. Hafta Kurumsalcı İktisadi Düşünce
  9. Hafta Keynesyen İktisadi Düşünce
  10. Hafta Neo-Keynesyen İktisadi Düşünce
  11. Hafta Parasalcı Düşünce
  12. Hafta Arz-Yönlü Iiktisat Düşüncesi
  13. Hafta Post-Keynezyen Düşünce
  14. Hafta (Eleştirel) Politik Ekonominin Yeniden Doğuşu
  15. Hafta Dersin Özeti ve Değerlendirmesi

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

İktisadi Düşünce Tarihi dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 

Maliye Politikası

Maliye Politikası ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Derste işlenen Haftalık Konular
  Maliye Politikasının Ortaya Çıkışı, İktisat Politikası Amaç – Araçları
  İktisadi Yaklaşımlarda Maliye Politikası (Klasik İktisatçılar ve Keynesyen İktisadi Düşünce)
  İktisadi Yaklaşımlarda Maliye Politikası (Monetarizm, Rasyonel Beklentiler,Yapısalcılar)
  İktisadi Yaklaşımlarda Maliye Politikası (Arz Yönlü İktisat,Kamu Tercihi Teorisi)
  Ekonomik Konjonktür ve Maliye Politikası
  Maliye Politikasının İstikrar Sağlamadaki Rolü
  Maliye Politikasında Kullanılan Yöntemler
  Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası I
  Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası II
  Deflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
  Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
  Maliye Politikası ve Ekonomik Büyüme
  İktisadi Kalkınmanın Finansmanında Maliye Politikası
  Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Sorunları
 • Kamu hizmetleri,harcamaları ve vergilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar
  Kamu ekonomisi-piyasa ekonomsi,kamu kesimi-özel kesim
  Kamu harcamaları ve vergiler başta olmak üzere kamu gelirleri analizi
  Kamu kesimi genel dengesindeki değişimlerin ekonominin genel dengesi içerisindeki makro büyüklüklere etkisi
  Kamu kesimi genel dengesi ve makro değişkenler
  Kaynakların piyasa ekonomisinden çekilmesi,kamu kesimi araçlarının kaynak dağılımına etkisi
  Kamu ekonomisi araçlarının toplam talep ve fiyatlar genel düzeyine etkileri
  Kamu kesimi ve toplam tasaruflar,yatırımlar ve üretim faktörleri arzına etkileri
  Fonksiyonel gelir dağılımı ve kamu kesimi araçlarının gelir dağılımını etkilemesi
  Maliyepolitikası: kavram,zaman içersinde gelişimi ,amaç,hedef ve araçları
  Durgunluğu giderici maliye politikası ve etkinliği
  Enflasyonu giderici maliye politikası ve etkinliği
  İstikrar sağlayıcı maliye politikalarının etkinsizlik koşulları ve arz yönlü maliye politikası

 

 • Maliye Politikası ödev yapılır
  Maliye Politikası proje yapılır
  Maliye Politikası tez hazırlanır
  Maliye Politikası makale yazılır
  Maliye Politikası ders notları
  Maliye Politikası sunum ödevi
  Maliye Politikası yüksek lisans

 

Environmental Economics

Environmental Economics ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 

 

Diplomatic History

Diplomatic History ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 

Bankacılık ve Banka Hukuku

Bankacılık ve Banka Hukuku ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Haftalık işlenen konular
 • Teorik
  Tanışma ve giriş
  Finansal piyasalar
  Para piyasası
  Bankacılık piyasası
  Banka kavramı
  Bankacılığın fonksiyonları
  Bankacılık sisteminin temel yapısı
  çalışma haftası
  Ara Sınav
  Denetim sistemleri
  Bankacılık Hukuku
  Bankaların Denetimi
  Denetimin Temel Yöntemleri
  Bankacılık Suçları
  Türk bankacılık sisteminden örnekler
  Çözüm ve Öneriler
  Final Sınavı
 • Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 

International Politics

International Politics ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 • Haftalık işlenen konular
 • Uluslararası Politika’ya Giriş
  Küreselleşme
  Çevre Sorunları
  Nükleer Yayılma
  Milliyetçilik
  Uluslararası İlişkilerde Kültür
  İnsan Hakları
  Arasınav
  İnsani Müdahale
  Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet
  Terörizm ve Küreselleşme
  Yoksulluk, Kalkınma ve Açlık
  Tartışma ve genel değerlendirme
  Final Sınavı