Finans ödevi hazırlanır

Finans ödevi hazırlanır, finans bölümünde okuyan lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans, MBA ve doktora öğrencilerine ödev hazırlama, proje yapma, makale yazma, essay hazırlama, tez hazırlama ve tez yazımı konularında destek vermekteyiz. Finans bölümü yeni bölümlerden biri olmasına rağmen birçok öğrenciden ödev desteği talebi almaktayız. Özel üniversite ve devlet üniversitesi öğrencilerinden gelen finans konulu ödevlerde, projelerde, tezler, makalelerde yardımcı olunur.

Finans Tez Hazırlama

Lisans, yüksek lisans, master, MBA ve tezsiz yüksek lisans , uzaktan eğitim alan öğrencilerden gelen taleplere her zaman açığız, öğrencilerden gelen ödev ücretleri nedir, ne kadara hazırlıyorsunuz, fiyat hakkında bilgi diyenlerden tüm detayları yollamalarını isteriz , sonra kısa sürede destek vermeye başlıyoruz.

Finans Proje Hazırlama

Finasns take home exam çalışmalarını da ingilizce olarak yapıp teslim ediyoruz.

Finans Ödev Hazırlama

Finans ödevleriniz ingilizce ve Türkçe olarak hazırlanır.

Bölümde verilen dersler

 • BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLAMA
 • BANKACILIĞA GİRİŞ
 • BANKACILIK FAALİYETLERİ
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • FİNANSAL MUHASEBE I
 • FİNANSAL MUHASEBE II
 • FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
 • FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
 • GİRİŞİMCİLİK
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İNGİLİZCE I
 • İNGİLİZCE II
 • İŞ HUKUKU
 • İŞ UYGULAMALARI I
 • İŞ UYGULAMALARI II
 • İŞLETME ETİĞİ
 • İŞLETMEYE GİRİŞ
 • MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • PARA VE BANKA
 • RISK YÖNETİMİ
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK I
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK II
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK I
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK II
 • TÜRK DİLİ I
 • TÜRK DİLİ II
 • ULUSLARARASI FİNANS
 • YATIRIM YÖNETİMİ
 • YÖNETSEL FİNANS I
 • YÖNETSEL FİNANS II
 • Banka Hukuku
 • Banka Muhasebesi
 • Bankacılık İlkeleri
 • Borçlar Hukuku
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Finansal Hizmetler Pazarlaması
 • Finansal Muhasebe I
 • Finansal Muhasebe II
 • Finansın Temelleri
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İktisada Giriş l
 • İktisada Giriş ll
 • İstatistik I
 • İstatistik II
 • İşletme Bilimine Giriş
 • İşletme Finansı I
 • İşletme Finansı II
 • İşletme Yönetimi
 • Kamu Maliyesi
 • Makro Ekonomi I
 • Makro Ekonomi II
 • Matematik I
 • Matematik II
 • Mesleki İngilizce
 • Mikro Ekonomi I
 • Mikro Ekonomi II
 • Pazarlama Yönetimi
 • Şirketler Muhasebesi
 • Temel Bankacılık İşlemleri
 • Ticaret Hukuku

Ders İçerikleri

 •  Dersin Adı : Finansal Muhasebe IDersin İçeriği: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını temel alarak muhasebenin kavram ve ilkeleri, işlemlerin kaydı ve yılsonu denkleştirmeleri, mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlanması; hesapların açılması ve kapatılması; muhasebe hesaplarının içeriği. Finansal tabloların kullanımı ve yorumlanması. Finansal tabloların hazırlanması için kullanılan ölçümlerin dayandığı kavram ve standartlar.
 • Dersin Adı : Finansın Temelleri
  Dersin İçeriği: Finans yönetiminin temel ilkelerinin bilinmesine ve bunların finans yöneticisinin karşılaştığı temel kararlara uygulanmasına ağırlık verilerek değeri en yüksek düzeye çıkarmanın finansal kararlar için neden tutarlı bir çerçeve oluşturduğunu ve şirketlerin değere katkı yapan yatırım ve finansman kararlarını nasıl aldıklarını incelenmektedir. Ayrıca derste, finansal piyasaların temel özelliklerini ve şirketlerin ihraç edebileceği çeşitli menkul kıymet türlerini tanıtmaktadır. Finans ve finans yöneticisi, muhasebe ve finans, değer, risk, finanslama, kar payları ve sermaye yapısı, finansal planlama, kısa vadeli finansal kararlar konuları incelenmektedir.
 • Dersin Adı : Finansal Muhasebe II
  Dersin İçeriği: Muhasebe kayıtlarının doğruluğunun denetlenmesi, hesapların kapatılması mali tabloların düzenlenmesi konularının öğrenilmesinin yanında genel muhasebe ile ilgili gerekli temel teorik bilgileri kazanma amaçlanmaktadır. Derste hazır değerlerin incelenmesi, menkul kıymetler ve ticari alacaklar, stoklar ve gelir tahakkukları, maddi duran varlıklar, mali borçlar, ticari borçlar, borç ve gider karşılıkları, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu hesaplarının maliyet hesaplarıyla ilişkisi, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir tablosu hesaplarının kapatılması, nazım hesaplar, monografi uygulaması konuları ele alınmaktadır.
 • Dersin Adı : Bankacılık İlkeleri
  Dersin İçeriği: Banka ve bankacılığın tanımı, tarihi gelişimi, banka sisteminde yer alan banka türleri, bankacılık sırrı, bilgi derleme ve inceleme, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı, Ekonomik Bankacılık; bankaların kurulması ve faaliyete geçmesi, Bankalarda organizasyon ve yönetim, bankalarda denetim, mevduat hesapları ile ilgili yasal hükümler, hesapların işleyiş prosedürleri, çeklerin türleri, çeklerle ilgili yasal hükümler, döviz tevdiat hesapları ve diğer temel bankacılık hizmetleri.
 • Dersin Adı : Finansal Hizmetler Pazarlaması
  Dersin İçeriği: Hizmet pazarlamasının konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; Finansal kurumlarda pazarlama sistemi, finansal kurumlarda pazarlama etkinliklerini etkileyen mikro ve makro dış çevre etmenleri ile işletme içi etmenler, stratejik pazarlama, bankacılıkta pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, kredi çalışmaları açısından şube organizasyonu, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri, tüketici pazarları, tüketici davranışları, pazarlama karması, kişisel satış, reklam, satış geliştirme, tutundurma, iletişim teknikleri.

Matlab ödevi yapılır

Matlab ödevi yapılır, programlama dersi alan lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine matlab ile alakalı konularda destek vermekteyiz. Elektrik elektronik, mekatronik, bilgisayar mühendisliği, matematik mühendisliği gibi bölümlerde verilen ödevler hakkında matlab ödevi yapılır. Matlab ödevim var, matlab ödev hazırlatmak, matlab proje yaptırmak istiyorum diyen öğrencilere destek olmaktayız.

Matlabda gelen ödev, proje taleplerine baktığızda genelde aşağıdaki konular ile ilgili talep almaktayız.

Programlama yaklaşımı ve algoritma oluşturma ödevi, algoritmalar ve akış diyagramları projesi. MATLAB yazılımının genel tanıtımı. Matlab’da temel matematiksel işlemler, skaler, vektör İşlemleri, matrisler, matrisleri kullanarak lineer denklem sistemlerinin çözümü nasıl yapılır. Bunun yanında komut satırında nasıl programlama yapılır, M-Dosyaları ile programlama nasıl yapılır, düz yazı M-Dosyaları, fonksiyon M-Dosyaları, Operatörler, mantıksal fonksiyonlar, koşul deyimleri, döngüler, program çıkışı ve sonuç gösterme işlemleri, polinomlar, kök bulma, türev ve integral alma, polinomların bölünmesi ve çarpma işlemleri, interpolasyon işlemi, iki boyutlu grafikler, temel grafik işlemleri, üç boyutlu grafikler, simgesel integral, türev ve denklem sistemlerinin çözümü, simgesel diferansiyel denklem çözümü. Adi diferansiyel denklemlerin Matlab komutları ile çözümü. Matlab ödevi yapılır. Methods leading to design and simulation. Basic computer simulation software packages; MATLAB for signal processing and control; SIMULINK and similar packages for simulation. Numerical methods .Tasarıma ve benzetime yönelik yöntemler. Temel bilgisayar benzetim yazılım paketleri. MATLAB Sinyal işleme ve kontrol için MATLAB, SIMULINK ve benzer benzetim paketleri. Sayısal yöntemler.

Matlab ödeviniz, matlab projeniz kısa zaman içinde yapılıp teslim edilir, bu yüzden bizi aramanız yeterli. Teziniz için gerekli olan matlab denklemleri, kodları için bizden yardım alabilirsiniz.

Ders notlarını kısa süre sonra burada bulabilirsiniz. Bu sayede ders notlarına bakıp ders çalışma imkanınız olacak.

 • Matlab Eğitim Sunumları
 • Matlab ile ilgili yardıma ihtiyacım var
 • Örneklerle Matlab Notları
 • Matlab Temel Seviye Sunumu
 • Simulink Dersleri
 • Matlab Simulink Temel Seviye Seminer Sunumu
 • Matlab Türkçe Görsel Eğitim
 • Matlab Notları
 • Matlab İle GUI Tasarımı

Hemşirelik ödevi yapılır

Hemşirelik ödevi yapılır, hemşirelik bölümünde öğrenim gören lisans, yüksek lisans öğrencilerine öğrenim gördükleri dersler ile ilgili tüm konularda ödev, sunum, makale, essay, proje, tez yazımı, tez düzenlemesi desteği verilir. Hemşirelik ödevleri, projeleri hakkında birçok hemşire bizden ödev, proje, makale, tez desteği almaktadır.

Hemşirelik ödev, projelerini yapan ekibimiz ödev hazırlamada deneyimli, yüksek lisansını ve doktorasını yapan, birçok hemşirelik ile alakalı çalışmalarda yer almış genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Sadece lisans ödevleri değil aynı zamanda yüksek lisans ödevleri de yapılır, ödevleriniz, projeleriniz, teziniz için spss , istatistik, anket çalışmalarını da yapmaktayız.

Hemşirelik ödevi yapılır derken sadece ödev değil, aynı zaman da proje hazırlama, makale hazırlama, tez yazımı konularında hem ingilizce hem de Türkçe desteği vermekteyiz . Sadece istanbul değil, Ankara, izmir, bursa gibi illerden ve diğer şehirlerden gelen hemşirelik ödevlerine yardımcı olduğumuz gibi , Kıbrıs, Amerika, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilere yardımcı olmaktayız.

Ders notları arıyorum diyen öğrenciler için kısa süre sonra ders notlarını burada bulabilirsiniz. Ders notları için siteye tekrar geliniz.

 • Hemşirelik tez konusu ile ilgili aramalar
 • Esasları tez konuları
 • tez çalışmaları
 • bitirme tezi konuları
 • araştırma konuları
 • tezleri
 • ebelik tez konuları
 • yüksek lisans tezleri
 • ilgili araştırma konuları
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ödev yapılır
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği proje hazırlanır
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tez yazılır
 • Halk Sağlığı Hemşireliği ödev
 • Hemşirelik Esasları proje
 • İç Hastalıklar Hemşireliği
 • Psikiyatri Hemşireliği
 • Hemşirelikte Yönetim
 • Hemşirelik Öğretimi

Ödev hazırlama konusunda destek verdiğimiz dersler

 • Hemşireliğe Giriş
 • Anatomi
 • Fizyoloji
 • Histoloji
 • İngilizce
 • Beslenmeye Giriş
 • Hemşirelik Esasları
 • İngilizce
 • Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi
 • Genel Mikrobiyoloji
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Hemşireliğe Özel Farmakoloji
 • Bilgisayara Giriş
 • Patoloji
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
 • Üniversite Seçmeli Ders
 • Biyokimya
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
 • Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
 • Alan Seçmeli Dersi
 • Biyoistatistik
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım
 • Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji
 • Klinik Beceri Yaz Uygulaması Stajı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Hemşirelikte Öğretim
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
 • Üniversite Seçmeli Ders
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi

Tez, Proje, Ödev yaptığımız dersler inceleyebilirsiniz

Muhasebe ödevim var

Muhasebe ödevim var, ödevimi yaptırmak istiyorum diyen muhasebe bölümünde okuyan lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine ödev hazırlamada, ödev yapmada, proje hazırlama ve tez yazımında destek vermekteyiz. Muhase bölüm öğrencilerine özel üniversite, vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi farketmeden ingilizce ve türkçe desteği sunmaktayız.

Muhasebe Ödev Yapılır

Muhasebe ödevim var diyerek bizden akademik destek isteyen öğrenciler bizi ararken muhabeciyim, muhasebe ödev var, ödevimi yaptırmak , ödevimi hazırlatmak istiyorum, muhasebe ödev yapanlar, muhasabe ödev merkezi , muhasebe ödev örnekleri diyerek bizden destek talep ederler.

Muhasebe Tez Hazırlanır

Ders notlarını burada bulabilirsiniz. Ders notlarını arıyorum diyen öğrenciler için kısa süre sonra ders notlarını burada paylaşacağız

 • Muhasebe Dokumanları

 • Muhasebe yüksek lisans tez örneği tıklayın

 • Muhasebe uygulama çalışması inceleyin

 • Muhasebe yüksek lisans tez özetleri tıklayın

 • Muhasebe uzmanlık yeterlilik tez örneği tıklayın

Not: Dosyalar internet üzerinden açık kaynaklardan listelenmiştir.

Muhasebe Proje Hazırlanır

Ödev hizmeti verdiğimiz muhasebe dersleri

 • Temel Hukuk
 • Mikro Ekonomi
 • İşletme ödev hazırlama
 • Dönemiçi İşlemleri Muhasebesi
 • Dönemiçi İşlemleri Muhasebesi Uygulamaları
 • Makro Ekonomi proje hazırlama
 • Ticari Matematik tez hazırlama
 • Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi Uygulamaları
 • Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi
 • Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Betimsel ˜statistik ödev hazırlama
 • Maliyet Muhasebesi proje hazırlama
 • Paket Programlar
 • Staj
 • Üniversite Seçimlik Ders
 • Mesleki Yabanc Dil
 • Türk Dili
 • Mali Tablolar Analizi ödev hazırlama
 • Şirketler Muhasebesi tez hazırlama
 • Paket Programlar
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Mesleki Yabanc Dil
 • Türk Dili
 • Ofis Programları
 • Vergi Hukuku tez hazırlama
 • Ofis Programları
 • Türk Vergi Sistemi
 • Ticaret Hukuku
 • Mesleki Bilgi ve Belgeler
 • Vadeli İşlemler Piyasası
 • Finansal Yönetim proje hazırlama
 • İşaret Dili
 • İnşaat Muhasebesi ödev hazırlama
 • Banka Muhasebesi tez hazırlama
 • Finansal Yatırım Araçları
 • Muhasebe Denetimi
 • SAYILI MUHASEBE MESLEĞİ
 • Enflason muhasebesi
 • Enflasyon Muhasebesi
 • MESLEK ETİĞİ VE MUHASEBE MESLEK ELEMANLARININ ETİK İLKELERE DUYARLILIK DÜZEYİNİN
 • ARAŞTIRILMASI
 • MUHASEBE FAALİYETLERİNDE İNTERNET KULLANIMI VE SAĞLADIĞI FAYDALAR
 • Muhasebe Organizasonunun Genel Esasları
 • muhasebe ödevi
 • MUHASEBE SİSTEMLERİ VE ORGANİZASYONU
 • Muhasebecilik ödev hazırlama
 • MUHASEBECİLİK proje hazırlama
 • MUHASEBECİLİK ETİKLERİ
 • MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER
 • muhasebede kullanılan ticari belgeler
 • MUHASEBENİN İŞLEVLERİ VE TANIMI
 • ön muhasebee giriş
 • SERBEST MUHASEBEDE ETİK KURALLARI
 • SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ : XI, NO: ) GEREKÇESİ
 • Şirketler Muhasebesi ödev hazırlama
 • Temel Muhasebe İlkeleri tez hazırlama
 • YÖNETİM MUHASEBESİ proje hazırlama
 • Muhasebe Ödevi – Afon Çimento Sanai Türk Anonim Şirketi

Tez, Proje, Ödev yaptığımız dersler inceleyebilirsiniz

Maliye ödevi yapılır

Maliye Tez Hazırlama

Maliye bölümünde öğrenim gören öğrencilere aldıkları derslerde destek olmaktayız. Ödevi olan, projesini hazırlamak isteyen ve tez yazımında destek almak isteyen öğrencilere lisans ve yüksek lisans düzeyinde akademik destek sağlamaktayız.

Maliye Proje Hazırlama

Lisans öğrencilerine maliye ödevlerinde destek verdiğimiz gibi yüksek lisans öğrencilerine de ödev, sunum, proje, essay yazma, hazırlama yanında, tez hazırlaması ve tez yazması konularında yardımcı olmaktayız. Maliye öğrencilerine ödev konusu belirleme, proje konusu belirleme ve tez konusu bulma konularında destek olmaktayız.

Maliye Ödev Hazırlama

Maliye ödevleriniz zamanında hazırlanır, kısa süre içinde teslim edilir.

 

 • Maliye Örnek Dokumanlar

 • Örnek maliye tezi incelemek için tıklayın
 • Maliye örnek uzmanlık tezi inceleyin
 • Maliye mesleki yeterlik tezi tıklayın

Maliye bölümünde verilen zorunlu ve seçmeli dersler

 • İktisada Giriş
 • Kamu Maliyesi ödev hazırlama
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Türk Dili
 • Yabancı Dil
 • Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
 • Mali Matematik
 • Mikro İktisat
 • Kamu Maliyesi tez hazırlama
 • Anayasa Hukuku proje hazırlama
 • Türk Dili
 • Yabancı Dil
 • İstatistik
 • Makro İktisat
 • Devlet Bütçesi
 • Vergi Hukuku
 • Envanter ve Finansal Tablolar
 • Üniversite Seçmeli Havuz Dersi
 • Ekonometri
 • İktisadi Düşünce ve Maliye Tarihi
 • Bütçe Politikası ödev hazırlama
 • Vergi Hukuku
 • Araştırma Teknikleri
 • Üniversite Seçmeli Havuz Dersi
 • Türk Vergi Sistemi –
 • Kamu Ekonomisi tez hazırlama
 • Devlet Borçları
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Maliye
 • Üniversite Seçmeli Havuz Dersi
 • Türk Vergi Sistemi –
 • Kamu Ekonomisi –
 • Yerel Yönetimler Maliyesi
 • İdari Yargı proje hazırlama
 • Türkiyenin İktisadi ve Mali Yapısı
 • Üniversite Seçmeli Havuz Dersi
 • Maliye Politikası –
 • Mali Yargı ödev hazırlama
 • Uluslararası Vergi Hukuku
 • Maliye Politikası –
 • Güncel Mali Sorunlar
 • Maliye Seminerleri
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Mali Sosyoloji tez hazırlama
 • Bilgi Toplumu ve Yönetimi
 • Yönetim Bilimi
 • Stratejik Mali Yönetim
 • Borçlar Hukuku
 • Davranış Bilimleri
 • İstatistik Uygulamaları
 • Para ve Sermaye Piyasaları
 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • Protokol Yönetimi proje hazırlama
 • Proje Yönetimi
 • Ticaret Hukuku ödev hazırlama
 • Bankacılık ve Finansal Kurumlar
 • Zaman Serileri Ekonometrisi
 • Kültürel Ekonomi
 • Yatırım Proje Analizi
 • Uluslararası İktisadi ve Mali Kuruluşlar
 • Mali Teşvik Sistemi
 • Kamu Harcama Hukuku
 • Vergi İcra Hukuku
 • E- Ticaret ve Vergilendirilmesi
 • Ekonometri Uygulamaları
 • Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi
 • Muhasebe Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yerel Yönetimler
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Vergi Denetimi tez hazırlama
 • Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Dış Ticaret
 • Eğitim Ekonomisi
 • Turizm Ekonomisi proje hazırlama
 • Savunma Ekonomisi
 • Kamu Gelir ve Harcamalarının Analizi
 • Bağımsız Denetim ödev hazırlama
 • Avrupa Birliği Vergi Politikaları ve Türkiye
 • Özel Alacakların Takip Hukuku
 • Kamu Finansman Politikası
 • Sosyal Güvenlik ve Parafiskal Kurumlar
 • Çevre Ekonomisi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi
 • Uluslararası Hukuk
 • Düzenleyici Kurumlar ve Regülâsyon
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Kamu Alacaklarının Takip Hukuku
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Hazine İşlemleri proje hazırlama
 • Üniversite Seçmeli Havuz Dersi

İşletme ödevi yapılır

İşletme ödevi yapılır, işletme ödevi ile ilgili lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine ödev konusu, ödev hazırlama, ödev yapma ile ilgili İngilizce ve Türkçe olarak yardımcı olmaktayız. İşletme bölümü kapsamına giren tüm dersler ile ilgili ödev yaptırmak istiyorum diyen üniversite öğrencilerine yardımcı olmaktayız. İşletme bölümü en çok ödev talebi gelen öğrenci grubu olduğu için ödev yapımında yardımcı olacak deneyimli işletmeden mezun yüksek lisans ve doktora yapan ekibimiz mevcuttur.

İşletme Tez Hazırlama

İngilizce işletme ödevi yapılır, sadece Türkçe değil aynı zamanda İngilizce olarak da hazırlamaktayız. İngilizce işletme ödev talepleri özel üniversite öğrencileri ve devlet üniversitelerinin ingilizce eğitim veren bölümlerindeki öğrencilerinden gelmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kadir Has, Okan, İstanbul Ticaret ve diğer üniversite öğrencilerinden gelen talepler çerçevesinde ingilizce işletme ödevi yapılır.

İşletme ödev yapma yanında, lisans, yüksek lisans, master, MBA öğrencilerine işletme proje hazırlama ve tez hazırlama konularında da yardımcı olmaktayız. İşletme en çok ödevin projenin verildiği bölüm olması neticesinde gelen talepleri hızlıca karşılamaktayız. Proje konusu, proje örnekleri, örnek projeler, tez konusu, tez konuları, örnek tezler hakkında sitemizi inceleyebilir fikir alabilirsiniz.

İşletme Proje Hazırlama

İşletme ödev hazırlatmak istiyorum diyerek bizi arayan lisans, yüksek lisans, master öğrencileri bize ulaşırken kullandıkları anahtar kelimeleri yazmamız gerekirse, işletme öğrencisiyim, tezsiz yüksek lisans yapıyorum, ödev yaptırmak, ödev hazırlatmak , ödevimi yaptırmak , tezimi hazırlatmak, tezimi yazdırmak istiyorum diyerek bize ulaşır biz de kendilerine kısa süre içinde geri dönüş yaparak bilgi sunarız.

İşletme Ödev Hazırlama

Ders notlarını burada yayınlayacağız. Ders notlarını indirip sınavlara hazırlık yapabilirsiniz.

İşletme Dokumanları

Not : Dokumanlar internetten açık kaynaklardan alınmıştır.

ÖDEV YAPIMINDA DESTEK VERDİĞİMİZ İŞLETME DERSLERİ

 • HUKUKA GİRİŞ
 • İKTİSADA GİRİŞ ÖDEV HAZIRLAMA
 • İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ
 • TİCARET HUKUKU TEZ HAZIRLAMA
 • İŞLETME MATEMATİĞİ
 • GENEL MUHASEBE PROJE HAZIRLAMA
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • PAZARLAMA İLKELERİ
 • ENVANTER BİLANÇO
 • İSTATİSTİK ÖDEV HAZIRLAMA
 • FİNANSAL YÖNETİM
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
 • SERMAYE PİYASALARI TEZ HAZIRLAMA
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • STRATEJİK YÖNETİM ÖDEV HAZIRLAMA
 • MALİYET MUHASEBESİ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • ÜRETİM YÖNETİMİ PROJE HAZIRLAMA
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ
 • İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
 • TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
 • E-TİCARET
 • ÇEVRE MUHASEBESİ
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE
 • ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
 • İŞLETMECİLİK TARİHİ
 • BİLGİ YÖNETİMİ ÖDEV HAZIRLAMA
 • ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ
 • TAKIM KURMA VE GELİŞTİRME
 • KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ
 • EXCEL İLE KARAR VERME TEKNİKLERİ
 • KAMU YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • İŞ HUKUKU PROJE HAZIRLAMA
 • SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
 • PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
 • YÖNETİM MUHASEBESİ
 • ÜRETİM SİSTEMLERİ
 • TÜKETİCİ HUKUKU
 • BORÇLAR HUKUKU PROJE HAZIRLAMA
 • MİKRO İKTİSAT TEZ HAZIRLAMA
 • HALKLA İLİŞKİLER
 • SATIŞ YÖNETİMİ ÖDEV HAZIRLAMA
 • PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ
 • SÜREÇ ANALİZİ
 • İNTERNETTE PAZARLAMA
 • MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • FİNANSAL KURUMLAR
 • BANKACILIK VE FİNANSAL EKONOMİ
 • GİRİŞİMCİLİK
 • KİŞİSEL BAŞARI TEKNİKLERİ
 • ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ PROJE HAZIRLAMA
 • TAHMİN YÖNTEMLERİ TEZ HAZIRLAMA
 • İŞLETMELER İÇİN SİSTEM ANALİZİ VE DİZAYNI
 • VERGİ HUKUKU
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
 • ÜNİVERSİTE ORTAK DERSİ
 • GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ
 • AVRUPA İŞ PİYASALARI
 • İKY´DE GÜNCEL KONULAR
 • PERSONEL SEÇİM VE YERLEŞTİRME
 • MARKA YÖNETİMİ
 • HİZMET PAZARLAMASI
 • MOBİL PAZARLAMA
 • REKLAM VE TUTUNDURMA PROJE HAZIRLAMA
 • ULUSLARARASI PAZARLAMA
 • TAM ZAMANINDA ÜRETİM
 • HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ
 • MUHASEBE DENETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
 • SİGORTACILIK ÖDEV HAZIRLAMA
 • PORTFÖY ANALİZİ
 • KATILIM BANKACILIĞI
 • İŞLETME BÜTÇELERİ
 • İŞVEREN MARKASI
 • YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ
 • ÖRGÜT GELİŞTİRME VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
 • SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
 • VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
 • LOJİSTİK YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • YORUM VE YÖNETİM
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
 • SOSYAL MEDYA VE İKY
 • STRATEJİK PAZARLAMA
 • PAZARLAMA ETİĞİ PROJE HAZIRLAMA
 • PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 • MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİ
 • STOK YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • KALİTE MALİYETLERİ
 • YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ ÖDEV HAZIRLAMA
 • FİNANSMAN TEKNİKLERİ
 • DAVRANIŞSAL FİNANS
 • REKABET YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
 • KARİYER YÖNETİMİ PROJE HAZIRLAMA
 • ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME
 • KARŞILAŞTIRMALI İŞLETME YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL SORUNLAR
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 • PROJE YÖNETİMİ TEZ HAZIRLAMA
 • PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA
 • SİGOTACILIK İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
 • DIŞ TİCARET PROJE HAZIRLAMA

 

 

işletme ödev yapılır
işletme ödev yapılır

üniversite ödev yardımı

Üniversite ödev yardımı almak istiyorum diyen üniversite öğrencilerine tüm konulardan, bölümlerden ödevlerinde ingilizce ve türkçe yardım desteği sunmaktayız. Hangi üniversiteden, fakülteden, bölümden olduğunuz bizim için önemli değildir, deneyimli akademisyen ekibimiz hemen ödevinizde, sunumunuzda, projenizde yardımcı olalım.

[metaslider id=1153]

15 Yıldır lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hizmet veriyoruz. Yoğun bir dönem geçiriyorken ya da hem iş hem okulu yürütmek zorunda kalıyorsanız yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda Türkiye’nin seçkin üniverstilerinde okuyan arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır.

 • Üniversite Ödevleri Nasıl Hazırlanmalı tıklayın
 • Ödev hazırlarken yararlanacağınız rehber inceleyin
 • Yüksek lisans ödev örneği incelemek için tıklayın

Ödev desteği almak isteyen üniversite öğrencileri bizi internette arama motorlarından bulur, ödevim var  , ödev yapan merkez arıyorum, ödev merkezleri , ödevciye nasıl ulaşabilirim, en hızlı en güvenilir ödev sitesi hangisi , istanbul, ankara, izmir ödev merkezi arıyorum diyerek bize ulaşır.

Tez, proje, sunum, seminer, makale, staj raporu, istatistiksel analiz, spss, web tasarımı, web sitesi, rhinoceros, photoshop, mimari çizimler çeviri, kitap özeti ve incelemesi konularında türkçe ya da ingilizce olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kısaca üniversite ya da akademik yaşamda ihtiyaç duyduğunuz her ihtiyaca cevap bulmaya çalışıyoruz. Sistem nasıl işliyor, ödev sistemi bizi aramanızla başlar, ödev teslimi ile sona erer. Bizi aradığınızda tüm detayları sizden isteriz, ödevi yapacak danışmanımız ile fiyat bilgisini çıkardıktan sonra size iletir, kabul etmeniz halinde çalışmaya başlar, teslim tarihinde size döneriz. 

Bu çalışmaları yaparken iki nokta ön plandadır. Çalışmalarda “özgünlük” ve “gizlilik”. Özgün ödev hazırlama konusunda oldukça hassasız . Ödevin benzersiz, kopyalanmadan hazırlanması ve bunun öğrenciye sunulması konusunda hassasiyetimiz ön plandadır. Bu yüzden bizden alacağınız ödev özgün benzersiz olacaktır. Bunun yanında gizlilik de bizim için önemlidir. Ödev yaptırmak isteyen öğrencilerin tüm bilgileri gizlidir ve kimse ile paylaşılmaz. Bu yüzden bize güvenebilirsiniz.

Ödev hazırlama, ödev merkezi olarak hangi bölümde okuyan öğrencilere destek veriyoruz, ingilizce işletme, ingilizce ekonomi, ingilizce finans, ingilizce muhasebe , endüstri, makine, bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, çevre, gıda mühendisliği öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

İngilizce ödev hazırlama konusunda siz öğrencilere destek sunmaktayız. İngilizce ödev merkezi olarak tüm ödevleriniz ingilizce hazırlanır, teslim edilir. Ödev ücretleri hakkında bilgi almak isteyen öğrencilere ödev fiyatlarını hemen bildiriyoruz.

Çünkü bir çok üniversite “turnitin” tarzı programlar kullanıyor ve hiç kimse bunlarla başının ağrımasını istemez.

Yardım almak istediğiniz konu ile ilgili iletişime geçmek için bize yardım almak istediğiniz konuyu iletin, kısa süre içerisinde size dönüş yapalım

 

 üniversite ödev yardımı