Data analysis yapılır

[metaslider id=1153]

Data analysis yapılır, istatistik ödevi yaptırmak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz yüksek lisans öğrencilerine data analizi, Data analysis çalışmalarınız, projeleriniz yapılır. Data analizini genelde, istatistik, ekonomi, ekonometri, iktisat bölümünden lisans, yüksek lisans, master öğrencileri talep etmektedir. Hem Türkçe hem de ingilizce destek veriyoruz.

 

 • Derste işlenen konular
 • Gövde-yaprak gösterimi
 • Derinlik kavramı ve harf değerleri
 • 5 ve 7 sayı özet tabloları, kutu grafiği
 • Matlab programının tanıtımı
 • Veri dönüşümü ve tipleri
 • Veri seviyesi-genişlik arasındaki bağımlılığın giderilmesi için gerekli veri dönüşümü
 • Matlab programı ile dönüşüm uygulamaları
 • Ara sınav
 • Veriyi simetrik hale getirmek için gerekli veri dönüşümü
 • Eşleştirilmiş dönüşüm
 • Matlab programı ile simetrik ve eşleştirilmiş dönüşüm uygulamaları
 • Dirençli doğrular
 • Matlab programı ile dirençli doğrular
 • İki yönlü tablo analizi
 • Matlab programı ile Regresyon analizi
 • Final Sınavı
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Anket tasarımı yapılır

Anket tasarımı yapılır, anket hazırlamak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Anket ödevi olan öğrenciler, anket hazırlama konusunda bizden danışmanlık desteği almaktadır. İstatistik, ekonometri, işletme , iktisat ve eğitim bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin sıklıkla yapmak durumunda kaldıkları anket tasarımı, anket hazırlama, anket ödevi için bizi ararlar.

Anket Hazırlama

Üniversitelerde istatistik ve ekonometri bölümlerinde genelde örnekleme ve anket tasarımı adı ile açılan ders olarak da adlandırılan bu ders hakkında sadece Türkiyeden değil aynı zamanda Kıbrıs, Amerika, İngiltere, İtalyada, Kanada da okuyan öğrencilere de destek olmaktayız. Anket tasarımı yapılır

Anket Tasarımı

İngilizce anket tasarımı yapılır, sadece İngilizce değil ayrıca istenmesi halinde Türkçe olarak da yardımcı olmaktayız. Bunun yanında anket örnekleri, tasarım örnekleri ile anket nasıl hazırlanır, pdf örnekleri var mı şeklinde bize sorular sorulmaktadır. Anket tasarımı yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri,anket tasarımı ödevim var, anket tasarımı ödevimi yaptırmak istiyorum , tasarım yapacak merkez arıyorum, tasarım ücretleri ne kadar, fiyat nedir, ücreti nedir, ingilizce anket yapıyor musunuz diyerek ararlar ve bizden destek isterler.

Anket yorumlaması

Anketleriniz yorumlanır.

Anket Analizi

Anket analiz çalışmalarınız spss ve stata programlarında yapılır.

 • anket tasarımı örnekleri
 • anket tasarımları
 • anket taslağı
 • anket tasarımı pdf
 • anket nasıl hazırlanır
 • anket hazırlama
 • tez anket örneği
 • Anket tasarımı yapılır
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Eviews spss stata Ekonometrik ve İstatistiki Analiz Raporlama Hazırlanır

Eviews spss stata Ekonometrik ve İstatistiki Analiz Raporlama Hazırlanır, eviews, spss, stata, ekonometrik analiz, istatistik analiz, raporlama ödev, proje hazırlama konusunda danışmanlık desteği veriyoruz. Tüm ödevleriniz, projeleriniz, ingilizce, Türkçe yapılır, teslim edilir.

İstatistik analiz yapılır

Teziniz için hazırladığınız anketler için istatistik analizi yapılır.

Eviews Ödev Hazırlama

Danışmanlık veren ekibimiz Boğaziçi, Odtü, Marmara, Gazi ve diğer kaliteli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden akademisyenlerden oluşmaktadır.

SPSS, Eviews ve STATA’da analizler ve raporlamaları teslim etmeniz gereken tarihten önce gönderilir. Ayrıca Tez, Proje, Ödev yaptığımız dersler e göz atabilirsiniz.

Spss, Stata Proje Hazırlama

Tüm eviews spss stata ekonometrik analiz istatistik analiz çalışmalarınız İngilizce, Türçe yapılır. eviews spss stata ekonometrik analiz istatistik analiz konularında bizden danışmanlık talep edebilirsiniz. Ders notlarınıı arıyorum, derste işlenen notlar lazım diyenler için ders notları kısa süre sonra sitede olacak.

Dokumanları inceleyebilirsiniz

 • Eviewste Duraganlik ve Birim Kok Sinamalari Sunum tıklayın

 • Spss veri analizi ile ilgili yararlanabileceğiniz kaynak inceleyin

 • İstatistik tez örneği için tıklayın

 • Ekonometrik analiz nasıl yapılır, analiz örneği için tıklayın

   

Not: Akademik çalışmalar internet ortamından açık kaynaklardan alınmıştır.

İlgi alanımıza giren konuları aşağıda bulabilirsiniz.

 • Anket hazırlama/geliştirme
 • Gözlem, deney, anket yoluyla toplanan verilerin analize hazırlanması
 •  Örnekleme tekniğinin seçimi,
 •  Örneklem hesaplama ödev yapılır
 •  Veri girişi ve verilerin düzenlenmesi
 •  Uygun analiz tekniğinin seçimi
 •  Veri Analizi projeleriniz yapılır
 •  Geçerlik ve güvenirlik analizi
 •  Betimsel istatistikler (Merkezi eğilim, dağılma, yayılma)
 •  Parametrik uyum testleri (normal dağılım, homojenlik, dağılım uygunluk testi)
 •  Faktör Analizi tez çalışması yapılır.
 •  Bağımsızlık ölçümleri (Ki-Kare, Pearson korelasyon, Lambda, Gamma, Spearman, kontenjans katsayısı, …..)
 •  Bağımsız ölçümleri karşılaştırma (bağımsız örneklem t testi, One Way Anova, Two Way Anova, …..)
 •  Bağımlı ölçümlerde karşılaştırma (Bağımlı örneklem t testi, Tekrarlı Ölçümler için Anova, …..)
 •  Çok değişkenli istatistikler (Lojistik Regresyon, Diskriminant, Kümeleme, ….) eviews spss stata ekonometrik analiz istatistik analiz
 • Veri analiziyle elde edilen bulguları word/excel tablolarına dönüştürme, eviews spss stata ekonometrik analiz istatistik analiz
 • Tez/makale amacına uygun olarak bulguları yorumlama,
 •  Sonuçları raporlama yaptırmak istiyorum
 •  Basit ve çoklu regresyon analizi
 • T, F Testleri hazırlanır
 •  Varyans analizi yaptırmak istiyorum
 •  Yapısal kırılma testleri
 •  Kukla Değişken ödevim var
 •  Otokorelasyon Testleri projesi yaptırmak
 •  Değişen Varyans Testleri
 •  Zaman Serisi ve diğer tüm tesler yorumları ile birlikte teslim edilir.
 •  Logit, multinominal logit, probit, gompit
 • spss ödev ile ilgili aramalar
 • spss ödev örnekleri
 • spss ödev yaptırma
 • spss veri analizi ödevleri
 • spss odev
 • spss ödevi
 • spss anket
 • spss ödevi yapılır
 • spss ödevi yapan

Siteye gelen ödev proje ve tez talep örnekleri aşağıdaki şekilde gelmektedir

 • Tezimi yazdım anket çalışmam var yardımcı olur musunuz?
 • Tez için istatistik analiz desteği almak istiyorum.
 • Projemde istatistik uygulaması yaptırmak istiyorum.
 • Örnek spss uygulaması arıyorum.
 • Anket ödevim var anket ödevimi yaptırmak istiyorum.
 • Eviews ödevi yapıyor musunuz?
 • Ücretler nedir, ne kadar ücret istiyorsunuz, fiyatlarınız nasıl?
 • İstatistik analizi nasıl yapılır, dokuman var mı?
 • Stata ödevimi yaptırmak istiyorum.
 • İstatistik ödevi yaptırmak istiyorum.
 • Anket hazırladım analizi yapılacak.
 • Aşağıdaki arama kelimeleri ile bu siteye girilmekte
  eviews ödev örnekleri
  spss ödev örnekleri
  spss analiz ücretleri
  ekonometri eviews ödevleri
  spss veri analizi ödevleri
  eviews çıktısı yorumlama
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.