Çalışma ve Endüstri İlişkileri ödev yapılır

Çalışma ve Endüstri İlişkileri ödev yapılır. Ödev hazırlatmak, proje yaptırmak, tez yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere akademik destek verilir.

Bölümde verilen dersler

 • Sosyoloji
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Psikoloji
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İktisada Giriş I
 • Türk Dili II
 • İngilizce II
 • Bilişim ve İletişim Teknolojileri (Enformatik I veya II)
 • Çalışma Ekonomisine Giriş
 • Anayasa Hukuku
 • İktisada Giriş II
 • Matematik
 • Borçlar Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Teorisi
 • Mikro İktisat
 • İstatistik ve Olasılığa Giriş
 • İşgücünün Yaşlanması ve İstihdam
 • Muhasebe I
 • Çalışma İlişkileri Tarihi
 • İşletme Bilimine Giriş
 • Sendikal Örgütler ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası Örgütler
 • Ferdi İş Hukuku
 • Makro İktisat
 • İstihdam Teorileri ve Politikaları
 • Kamu Maliyesi
 • Muhasebe II
 • Ticaret Hukuku
 • Ekonometri
 • Güncel Sosyal Politika Problemleri
 • Küresel Ekonomide İşgücü ve Sermaye
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Toplu İş Hukuku
 • Çalışma Sosyolojisi
 • İktisat Politikası
 • Para ve Banka
 • İdare Hukuku
 • Türkiye’de ve Dünyada Sendikacılık
 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası Hukukta Göç ve Mülteciler
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Ücret Teorileri ve Politikası
 • Sosyal ve Siyasi Düşünceler Tarihi
 • Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası Sosyal Politika
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Finansal Piyasalar
 • Vergi Usul Hukuku
 • Sendikalar Hukuku
 • Refah Sistemleri
 • Büyüme Teorileri ve Kalkınma Ekonomisi
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sorumluluk Hukuku
 • Finansal Yönetim
 • İşgücü Piyasaları
 • Türk Vergi Sistemi
 • Sosyal Bilimlerde Ölçme ve Değerlendirme
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Gelir Dağılımı ve Politikaları
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • Meslek Danışmanlığı ve Kariyer Planlaması
 • Türkiye Ekonomisi
 • İş ve Performans Değerlendirmeleri
 • Avurpa Birliği Sosyal Politikası
 • Yoksulluk Ekonomisi
 • Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Siyaset Psikolojisi
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Erasmus Stajı

İngilizce bölümlerde verilen dersler

 • Sociology
 • Social Policy
 • Social Psychology
 • Fundamentals of Law
 • Introduction to Economics I
 • Turkish Language II
 • English II
 • Information and Communication Technologies
 • Introduction to Labor Economics
 • Constitutional Law
 • Introduction to Economics II
 • Mathematics
 • Law of Obligations
 • Social Security Theor
 • Microeconomics
 • Introduction to Statistics and Probability
 • Aging of Labor and Employment
 • Accounting I
 • Labor Relations History
 • Introduction to Business Administration
 • Trade Union Organizations and Industrial Relations
 • International Organizations
 • Individual Labor Law
 • Macroeconomics
 • Employment Theories and Policies
 • Public Finance
 • Accounting II
 • Commercial Law
 • Econometrics
 • Contemporary Social Policy Problems
 • Labor and Capital in Global Economy
 • Social Security Law
 • Collective Labor Law
 • Labor Sociology
 • Economic Policy
 • Money and Banking
 • Administrative Law
 • Trade Unionism in Turkey and World
 • International Economics
 • Migration and Refugees in International Law
 • Occupational Health and Safety
 • Wage Theories and Policies
 • History of Social and Political Thoughts
 • Industrial Relations
 • International Social Policy
 • Law of Negotiable Instruments
 • Financial Markets
 • Tax Procedure Law
 • Union Law
 • Welfare Regimes
 • Growth Theories and Development Economics
 • Industrial and Organizational Psychology
 • Scientific Research Methods and Techniques
 • Human Resources Management
 • Liability Law
 • Financial Management
 • Labor Markets
 • Turkish Tax System
 • Measurement and Evaluation in Social Sciences
 • Political Sociology
 • Cost Accounting
 • Income Distribution and Policies
 • Social Structure of Turkey
 • Carrier Counselling and Planning
 • Turkish Economy
 • Job and Performance Evaluation
 • European Union Social Policy
 • Poverty Economics
 • International Human Resources Management
 • Political Psychology
 • Financial Statements Analysis
 • Erasmus Internship
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.