Araştırma yöntemleri dersi ödev proje

[metaslider id=1153]

Araştırma yöntemleri dersi ödev proje desteği almak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim alan öğrencilere ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama, sunum , makale, essay konularında yardımcı olmaktayız. Ödev konuları belirleme, örnek ödevler, ödev örnekleri, proje örnekleri, örnek projeler hakkında destek almak isteyen tüm öğrencilere yardımcı olmaktayız.

 • Araştırma yöntemleri dökumanlar

 • Araştırma yöntemleri ders notları inceleyin

 • Araştırma teknikleri hakkında inceleyebileceğiniz sunum tıklayın

 • Bilimsel araştırma ödev hazırlama tıklayın

Derste işlenen konular

 • sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersi
 • araştırma yöntemleri dersi test soruları
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Araştırma yöntemleri dersi ödev proje
 • Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar
 • Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma
 • Nedensellik
 • Kavramsallaştırma, İşletimselleştirme
 • Ölçme ödev hazırlama
 • Deneysel Yöntem
 • Betimleme Yöntemi
 • İçerik Analizi, Alan Araştırması
 • Örneklem Seçme Mantığı
 • Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I
 • Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler II
 • Sunum Dosyası ödev hazırlama
 • Parametrik Olmayan Testler
 • Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi
 • Sunum Dosyası
 • Kaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal
 • Giriş
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • Tek örneklemli t-testi
 • Bağımsız örneklem t-testi
 • Bağımlı örneklem t-testi
 • Tek yönlü varyans analizi
 • Korelasyon testi ödev hazırlama
 • Basit doğrusal regresyon testi
 • Binom testi
 • Ki-kare testi proje hazırlama
 • Mann-Whitney testi
 • DERSİN İÇERİĞİ
  Araştırma Konularını Seçme
  Araştırma Konularını Seçme
  Kaynak Araştırması Yapma
  Kaynak Araştırması Yapma
  Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
  Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
  Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
  Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
  Sunuma Hazırlık Yapma
  Sunuma Hazırlık Yapma
  Sunumu Yapma
  Sunumu Yapma

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Bilimsel araştırma yöntemleri ödevi

[metaslider id=1153]

Bilimsel araştırma yöntemleri ödevi yapılır, projesi hazırlanır, tezi yazılır, tez düzenlemesi yapılır, lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine bilimsel araştırma yöntemleri dersi ile ilgili akademik destek vermekteyiz. Verdiğimiz hizmetleri sıralamak gerekirse, ödev , proje, sunum, makale, tez, inceleme, tez yazımı, literatür taraması , tez düzenlemesi konularıında yardımcı olmaktayız.

Bilimsel araştırma yöntemleri ödevi yaptırmak isteyen tüm üniversite öğrencilerine akademik ödev hazırlama desteği vermekteyiz.

Bilimsel araştırma yöntemleri ödevi ile ilgili aramalar
araştırma yöntemleri ödevi indir
araştırma yöntemleri ödevi örnekleri
araştırma yöntemleri ödevi nasıl hazırlanır
bilimsel araştırma yöntemleri örnek
bilimsel araştırma yöntemleri ders notları
bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
bilimsel araştırma yöntemleri test soruları
bilimsel araştırma yöntemleri niyazi karasar

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Araştırma yöntemleri ödev

[metaslider id=1153]

Araştırma yöntemleri ödev yaptırmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine ödev yapımı, ödev konusu belirleme, proje hazırlama, tez yazımı , tez konusu belirleme konularında yardımcı olmaktayız. Uzun yıllardan beri üniversite öğrencilerine ödevlerinde yardımcı olan öğrencilere tüm akademik çalışmalarında yardımcı olmaya devam ediyoruz.

Araştırma yöntemleri ödevi hazırlama yanında , sunum hazırlama, makale yazma, inceleme yazma, proje hazırlama, tez yazma konularında da yardımcı olmaktayız. Sadece Türkçe olarak değil, aynı zamanda İngilizce olarak da ödev yapmaktayız. Ödev yapan ekibimiz deneyimli konusuna hakim ödev hazırlama, proje hazırlama tekniklerini bilen, tez yazımı konularında uzman kişilerden oluşmaktadır.

 • Araştırma yöntemleri ödev ile ilgili aramalar
  araştırma yöntemler ödev örnekleri
  araştırma yöntemleri ödev konusu
  araştırma yöntemleri ödev konuları
  araştırma yöntemler ödev örneği
  araştrma yöntemleri ödevi
  sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ödev konuları
  araştırma yöntemleri dersi ödev örnekleri
  araştırma teknikleri ödev
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.