Bilimsel araştırma yöntemleri ödevi

[metaslider id=1153]

Bilimsel araştırma yöntemleri ödevi yapılır, projesi hazırlanır, tezi yazılır, tez düzenlemesi yapılır, lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine bilimsel araştırma yöntemleri dersi ile ilgili akademik destek vermekteyiz. Verdiğimiz hizmetleri sıralamak gerekirse, ödev , proje, sunum, makale, tez, inceleme, tez yazımı, literatür taraması , tez düzenlemesi konularıında yardımcı olmaktayız.

Bilimsel araştırma yöntemleri ödevi yaptırmak isteyen tüm üniversite öğrencilerine akademik ödev hazırlama desteği vermekteyiz.

Bilimsel araştırma yöntemleri ödevi ile ilgili aramalar
araştırma yöntemleri ödevi indir
araştırma yöntemleri ödevi örnekleri
araştırma yöntemleri ödevi nasıl hazırlanır
bilimsel araştırma yöntemleri örnek
bilimsel araştırma yöntemleri ders notları
bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
bilimsel araştırma yöntemleri test soruları
bilimsel araştırma yöntemleri niyazi karasar

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Araştırma teknikleri ödevim var

[metaslider id=1153]

Araştırma teknikleri ödevim var , araştırma tekniklerinden ödev yapmam, ödev hazırlamam lazım diyen lisans öğrencilerine ödev hazırlamada, ödev yapmada yardımcı olmaktayız. Araştırma teknikleri ödev, proje hazırlatmak istiyorum diyen öğrencilere katkı vermekteyiz.

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?  Araştırma teknikleri ödev örnekleri , örnek ödevler, ödev örnekleri ile ilgili detaylı bilgiyi ödev yaptırmak isteyen öğrencilere sunmaktayız.

 • araştırma yöntemleri ödev örnekleri
 • araştırma yöntem ve teknikleri dersi proje örnekleri
 • araştırma ödevi konuları
 • araştırma yöntemleri ödevi indir

                                                                
Örnek tez inceleme ödevi

 • ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • TEZ İNCELEME ÖDEVİ
 • 1.Bölüm
 • Tezin Şekilsel Olarak İncelenmesi
 • TEZİN/ARAŞTIRMANIN BAŞLIĞI
 • TEZİ HAZIRLAYAN
 • TEZİN YAYANLANDIĞI ÜNİVERSİTE/ENSTİTÜ/ANA BİLİM DALI/BİLİM DALI:
 • TEZ DANIŞMANI
 • TEZİN YAYINLANMA YERİ VE TARİHİ
 • TEZ DÜZEYİ
 • TEZİN BÖLÜMLERİ
 • 1.Bölüm: Giriş
 • 1.1 Problem Durumu
 • 1.2. Problem Cümlesi
 • 1.2.1 Alt Problemler
 • 1.3 Araştırmanın Amacı
 • 1.4 Araştırmanın Önemi
 • 1.5 Sayıltılar
 • 1.6 Sınırlılıklar
 • 2.Bölüm: İlgili Yayın ve Araştırmalar
 • 2.1.Yurtiçinde Yapılmış Araştırma ve Yayınlar
 • 2.2 Yurtdışında Yapılmış Araştırma ve Yayınlar
 • 3.BöLüm: Yöntem
 • 3.1. Araştırmanın Modeli
 • 3.2. Evren ve Örneklem
 • 3.3. Veri Toplama Araçları
 • 3.4. Verilerin Analizi
 • 4.Bölüm: Bulgular ve Yorum
 • Süreç Bakımından Karşılaştırılması
 • Dayanaklar Açısından Karşılaştırılması
 • İşleyiş Bakımından Karşılaştırılması
 • 5.Bölüm: Sonuç ve Öneriler:
 • 5.1. Sonuç ve Öneriler
 • 2.Bölüm
 • Tezin İçerik Yönünden İncelenmesi
 • TEZİN PROBLEM CÜMLESİ
 • TEZİN ALT PROBLEMLERİ
 • TEZİN AMACI
 • TEZİN/ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
 • TEZDE KULLANILAN YÖNTEMLER
 • TEZİN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ
 • VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VE ANALİZİ
 • TEZİN SINIRLILIKLARI
 • TEZİN SONUÇLARI VE ÖNERİLERİ
 1. Birinci alt probleme ait sonuç ve öneriler şu şekildedir:
 • ÖNERİ
 1. İkinci alt probleme ait sonuç ve öneriler şu şekildedir:
 • ÖNERİLER
 1. Üçüncü alt probleme ait sonuç ve öneriler şu şekildedir:
 • ÖNERİLER
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.