Ekonometri Uygulamaları ödev yapılır, ödev proje, tez hazırlama ile ilgili talepleriniz değerlendirilir, akademik danışmanlık hizmeti verilir.

Derste işlenen haftalık konular

 • Teorik Dersler
 • Uygulama
 • Temel istatistikî kavramlara genel bir bakış
 • Regresyon parametrelerinin tahmini
 • tahmin edicilerinin özellikleriOkuma
 • Hipotez testleriOkuma5Kukla değişken regresyon modelleri
 • Çoklu eşdoğrusallık
 • Çok değişirlilik ve Kendiyle ilgileşim
 • Ara Sınav
 • Durağan olmayan zaman serileri
 • Eşbütünleşme
 • oğrusal olmayan regresyon modelleri
 • Niteliksel regresyon modelleri
 • Panel veri regresyon modelleri ve dinamik ekonometrik modeller
 • Eşanlı denklem modeli ve eşanlı denklem yöntemleri
 • Zaman serisi ekonometrisi: bazı temel kavramlar ve öngörü.
 • Final Sınavı
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Bu yazıyı okuyun:   Monetary Theory ödev yapılır