Ekonometri ödev yapılır, sosyal bilimler öğrencilerinin zorunlu ya da seçmeli derslerinden biri olan ekonometri ödev proje tez desteği verilir. Ekonometri dersinde verilen dersler:

 • aktüerya ve risk analizi
 • benzetim teorisi
 • bilgisayar destekli veri analizi
 • bilgisayar programlama
 • bilişim teknolojisi tabanlı karar verme
 • borçlar hukuku
 • coğrafi bilgi sistemleri
 • çalışma ekonomisi
 • çok değişkenli istatistik: işletme ve iktisat uygulamalı
 • çok değişkenli istatistiksel analiz
 • çok kriterli karar verme
 • Ekonometri ödev
 • doğrusal cebir
 • ekonometri
 • ekonometri semineri
 • ekonometrik modeller
 • ekonometriye giriş
 • finans matematiği
 • finansal muhasebe ı
 • finansal tablolar analizi
 • hukukun temel kavramları
 • iktisada giriş ı
 • ileri matematik ı
 • ileri yöneylem araştırması
 • istatistik ı
 • istatistiksel kalite kontrolü
 • iş hayatı için yabancı dil
 • işletme bilimi ı
 • işletme finansı
 • kalite geliştirme araçları
 • kalite yönetim sistemleri
 • kamu maliyesi
 • makro iktisat
 • maliye politikası
 • Ekonometri ödev
 • matematiksel iktisat
 • matematiksel istatistik ı
 • mesleki yabancı dil ı (ekonometri)
 • mesleki yabancı dil ıı (ekonometri)
 • mikro iktisat
 • örnekleme yöntemleri
 • para teorisi ve politikası
 • para ve sermaye piyasaları
 • parametrik olmayan istatistik
 • pazarlama araştırması teknikleri
 • proje yönetimi
 • regresyon analizi
 • sistem analizi ve modelleme
 • sosyal güvenlik
 • sosyal psikoloji
 • stokastik süreçler
 • süreç yönetimi
 • temel bilgi teknolojileri
 • ticaret hukuku
 • türkiye ekonomisi
 • uluslararası iktisat
 • uygulamalı ekonometri
 • üretim ve tedarik planlaması
 • veri madenciliği
 • veri tabanı yönetim sistemleri
 • yabancı dilde okuma ve konuşma
 • yatırım projeleri analizi
 • yönetim ve organizasyon
 • yöneylem araştırma semineri
 • yöneylem araştırması ı
 • yöneylem araştırmasına giriş
 • Ekonometri ödev

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.