[metaslider id=1153]

Business Finance ödev yapılır

 

Derste işlenen konular

 • 1. İşletme Finansına giriş, başlıca finansal amaçlar, ilkeler ve karar süreçleri, işletmenin finansal organizasyonu.
 • 2. Çeşitli işletme türleri, organizasyonel yapıları, işleyişleri, avantaj ve dezavantajları.
 • 3. Finansal Piyasalar, Para ve Sermaye Piyasaları, tanımları, türleri,işleyişi.
 • 4. Faiz kavramı, Nominal Faiz, Reel Faiz ve Enflasyon ilişkisi, Fisher Eğrisi, Faizlerin finansal piyasalara ve
 • ekonomiye etkisi.
 • 5. Paranın zaman değeri kavramı, sermayenin bütçelenmesinde ve yatırımların değerlendirilmesinde paranın
 • zaman değerinin önemi ve uygulamaları
 • 6. Finansal analiz yöntemleri, finansal tablolar hazırlanışı, kullanılışı, finansal performans değerlendirme
 • kriterleri.
 • 7. ARA SINAV
 • 8. Finansal Planlama, Süreci planlamanın aşamaları,finansal büyüme analizi, türleri ve hesaplamaları
 • 9. sermaye ve varlıklareın bütçelemesi, yatırımlar ve değerlendirilmesi, net şimdiki zaman, iç verimlilik oranı,
 • karlılık endeksi, indirgenmiş nakit akışı ve yattırımların getirisi, metodları ve uygulamaları.
 • 10. İşletme Sermayesi Yönetimi, işletme sermayesi türleri ve yönetimi, işletme sermayesi döngüsü, likidite ve nakit akışı kavramı, analizi ve uygulamaları.
 • 11. , Üretim, Satış AnalizleriBaşabaş Noktası Analizi, operasyonel kaldıraç kavramı ve hesaplamaları.
 • 12. Risk ve Getiri Kavramları, risk türleri ve analizi, yatırım risk ve getirilerin hesaplanması.
 • 13. Sermaye Maliyeti kavramı, hesaplanması ve işletmenin performansı açısından değerlendirilmesi.
 • 14. FİNAL SINAVI
Business Finance ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.