[metaslider id=1153]

Business Finance ödev yapılır

 

Derste işlenen konular

 • 1. İşletme Finansına giriş, başlıca finansal amaçlar, ilkeler ve karar süreçleri, işletmenin finansal organizasyonu.
 • 2. Çeşitli işletme türleri, organizasyonel yapıları, işleyişleri, avantaj ve dezavantajları.
 • 3. Finansal Piyasalar, Para ve Sermaye Piyasaları, tanımları, türleri,işleyişi.
 • 4. Faiz kavramı, Nominal Faiz, Reel Faiz ve Enflasyon ilişkisi, Fisher Eğrisi, Faizlerin finansal piyasalara ve
 • ekonomiye etkisi.
 • 5. Paranın zaman değeri kavramı, sermayenin bütçelenmesinde ve yatırımların değerlendirilmesinde paranın
 • zaman değerinin önemi ve uygulamaları
 • 6. Finansal analiz yöntemleri, finansal tablolar hazırlanışı, kullanılışı, finansal performans değerlendirme
 • kriterleri.
 • 7. ARA SINAV
 • 8. Finansal Planlama, Süreci planlamanın aşamaları,finansal büyüme analizi, türleri ve hesaplamaları
 • 9. sermaye ve varlıklareın bütçelemesi, yatırımlar ve değerlendirilmesi, net şimdiki zaman, iç verimlilik oranı,
 • karlılık endeksi, indirgenmiş nakit akışı ve yattırımların getirisi, metodları ve uygulamaları.
 • 10. İşletme Sermayesi Yönetimi, işletme sermayesi türleri ve yönetimi, işletme sermayesi döngüsü, likidite ve nakit akışı kavramı, analizi ve uygulamaları.
 • 11. , Üretim, Satış AnalizleriBaşabaş Noktası Analizi, operasyonel kaldıraç kavramı ve hesaplamaları.
 • 12. Risk ve Getiri Kavramları, risk türleri ve analizi, yatırım risk ve getirilerin hesaplanması.
 • 13. Sermaye Maliyeti kavramı, hesaplanması ve işletmenin performansı açısından değerlendirilmesi.
 • 14. FİNAL SINAVI

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.